رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 1401/09/7

کتاب‌نامه

فارسی

کتاب‌نامه

1. القرآن ‌الكریم.

2. نهج البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، تحقیق و شرح صبحی صالح، قم، دار الهجرة، 1414ق.

3. اقبال الاعمال، ابن‌طاووس، سیدعلی بن موسی (م.664ق.)، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1409ق.

4. بحار الانوار، مجلسی، محمد باقر (م.1111ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

فارسی

کتاب‌نامه

1.         قرآن کریم.

2.         نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

3.         الاتحاف بحبّ ‌الاشراف، شبراوی، عبدالله بن محمد، قم، منشورات الرضی، 1363ش.

4.         الاحتجاج، طبرسی، احمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق سید محمدباقر موسوی خرسان، النجف‌الاشرف، دارالنّعمان، 1386ق.

5.         الاختصاص، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1414ق.

فارسی
 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام).، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 3. الاتحاف بحب الاشراف، شبراوی، عبدالله بن محمد، قم، منشورات الرضی، 1363 ش.
 4. اعلام‌الدین فی صفات‌المؤمنین، دیلمی، حسن بن ابی‌الحسن (م. قرن 8)، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث.
 5. الآحاد و المثانی، ابن ابی‌عاصم، احمد بن عمرو بن ضحاک (م. 287ق.)، دارالدرایة، 1411ق.
 6. الاختصاص، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، قم، نشر اسلامی، 1414ق.
فارسی
 1.  قرآن کریم.
 2.  نهج‌البلاغه، الشریف‌الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب×، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 3.  ابوالشهداء‌ الحسین بن علی‘، عقّاد، عبّاس محمود، تحقیق جاسم ساعدی، تهران، المجمع‌العالمی للتقریب بین‌‌ المذاهب الاسلامیة، 1425ق.
 4.  الاتحاف بحب الاشراف، شبراوی، عبدالله بن محمد، قم، الشریف‌الرضی، 1363ش.
 5.  الاحتجاج، طبرسی، احمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق سید محمدباقر موسوی خرسان، النجف‌الاشرف، دارالنعمان، 1386ق.
فارسی

کتاب‌نامه

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

فارسی

کتاب‌نامه

 1.  قرآن کریم.
 2.  نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب×، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 3.  الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق مؤسسة آل ‌البیت(علیهم‌السلام) لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، 1414ق.
فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - منابع