وریز وجوهات
  زينب، آري زينب، يك اسم از چهار حرف، اما همه فضايل انسانيت و همه ارزش‌هايي كه خدا در سوره احزاب آيه 35 براي مرد و زن شمرده است. الگوي ايمان و علم و معرفت، اسوه صبر و صداقت و استقامت، نمونه شجاعت، و بانويي كه در بلاغت و فصاحت زبان پدر را...
پنجشنبه: 7 / 02 / 1396 ( )

فارسی
پنجشنبه / 7 اردیبهشت / 1396

پنجشنبه / 7 اردیبهشت / 1396

تعاریف و موجبات قصاص عضو

س365. لطفاً بفرمایید:

فارسی
چهارشنبه / 6 اردیبهشت / 1396

قصاص عضو
 

فارسی
دوشنبه / 4 اردیبهشت / 1396

ارث بردن حق قصاص

س363. با توجه به اینکه زوج، زوجه و خویشان مادری میت، ابتدا حقّ قصاص ندارند، اگر یکی از اولیای دم که حقّ قصاص دارد از دنیا برود و در میان ورثه او، زوج، زوجه و خویشان مادری مقتول باشد، آیا حقّ قصاص را به ارث می‌برند؟

ج. بلی، اشخاص مذکور، حقّ قصاص را از مورّث ارث می‌برند. والله العالم

فارسی
دوشنبه / 4 اردیبهشت / 1396
فارسی
یکشنبه / 3 اردیبهشت / 1396

شهادت

س274. لطفاً بفرمایید:

فارسی
یکشنبه / 3 اردیبهشت / 1396
فارسی
یکشنبه / 3 اردیبهشت / 1396

صفحه‌ها

  • of 99
اشتراک در RSS - حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله الوارف)