رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25
فارسی

امامت و رهبرى

امامت و رهبرى نیز در ابعاد متعددش، شعاع و شعبه عقیده توحید است و باید چنان‌كه عالم تكوین داراى نظام واحد و قوانین واحد است، نظام تشریع و قوانین و اداره امور مردم نیز طبق آن واحد باشد و چنان‌كه در آنجا غیر خداى یگانه و اراده و تقدیر او مداخله ندارد،

 

فارسی
اشتراک در RSS - آیت