رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1402/01/5

قرض برداشتن از صدقه

574. آیا از پولی كه به‌تدریج به‌عنوان صدقه در خانه كنار میگذاریم، میتوانیم به‌عنوان قرض برداریم؟

پول مذكور تا وقتی به فقیر داده نشده، ملك مالك است و می‎تواند در آن تصرف كند.

 

فارسی

صدقه دادن به سادات

573. آیا صدقات مستحبی و كفارات را میتوان به سادات داد؟

 

دادن صدقات مستحبی به سادات جایز است، اما كفاره غیر سیّد را به سیّد ندهند.

فارسی

خال‌کوبی

572. خال‌كوبی برای خانمها چه صورت دارد؟

اگر ضرر مهم و مورد توجه نداشته باشد، اشكال ندارد، و لكن زینت محسوب می‎شود و باید از نامحرم بپوشاند.

فارسی

توبه

571. اگر زنی شوهردار مرتكب خلاف شرعی گردید و سپس پشیمان شد، و توبه كرد، آیا لازم است به شوهر بگوید، و رضایت او را جلب كند؟

بر او واجب است كه از این عمل شنیع توبه كند، و از گفتن آن به دیگران حتی شوهر جداً اجتناب نماید.

فارسی

به گردن گرفتن گناه دیگری

570. اگر كسی بگوید فلان كار را انجام بده، گناهش به گردن من، آیا برای انجام دهنده گناه نمینویسند؟

كسی كه عمل خلاف را مرتكب شده گناهكار است و دیگری نیز به جهت امر یا تشویق به آن، معصیت كرده است.

فارسی

ترقه‌بازی

569. آیا ترقههایی‌كه در چهارشنبه‌سوری زده میشود، اشكال دارد؟

ترساندن و ایجاد مزاحمت و آزار مؤمنین به هر صورت حرام است.

 

فارسی

کشیدن سیگار

568. كشیدن سیگار چه حكمی دارد؟

اگر موجب ضرر قابل توجه فعلی و در كوتاه مدت باشد، جایز نیست.

فارسی

استفاده از مشروبات الکلی در مجالس عروسی

567. دربعضی مجالس عروسی، متأسفانه از مشروبات الكلی استفاده میشود؛ آیا شركت در آن مجالس بدون خوردن مشروب جایز است؟

حضور در مجالسی كه در آن شراب نوشیده می‎شود، حرام است.

فارسی

شرکت در مجالس صوفیه

566. شركت در جلسات صوفیه و رفتن به خانقاه و مجالس عزاداری آنها چه حكمی دارد ؟

رفتن به خانقاه، و شركت در برنامه‎ها و جلسات صوفیه اگرچه به‌عنوان ذكر و مدح امیر‌المؤمنین(علیه‌السلام) و عزاداری برای حضرت سیدالشهدا(علیه‌السلام) در مراكزی كه به‌عنوان حسینیه برقرار كرده‎اند، و كمك مادی و همكاری با آنها،

 

فارسی

خودكشی

564. آیا فكر خودكشی حرام است؟

 

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی