رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 11/خرد/1402 (الخميس: 12/ذو القعدة/1444)

قرض برداشتن از صدقه

574. آیا از پولی كه به‌تدریج به‌عنوان صدقه در خانه كنار میگذاریم، میتوانیم به‌عنوان قرض برداریم؟

پول مذكور تا وقتی به فقیر داده نشده، ملك مالك است و می‎تواند در آن تصرف كند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: