رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 8/فرو/1402 (الثلاثاء: 6/رمضان/1444)

استفاده از مشروبات الکلی در مجالس عروسی

567. دربعضی مجالس عروسی، متأسفانه از مشروبات الكلی استفاده میشود؛ آیا شركت در آن مجالس بدون خوردن مشروب جایز است؟

حضور در مجالسی كه در آن شراب نوشیده می‎شود، حرام است.

موضوع: 
نويسنده: