دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

ترمیم بکارت

473. آیا جراحی برای ترمیم بكارت جایز است؟

جراحی برای ترمیم بكارت اگر موجب نظر و لمس غیر شوهر باشد حرام است، و در صورت ترمیم چنانچه شوهر در موقع ازدواج شرط بكارت كند یا عقد را مبنی بر بكارت دختر جاری كنند، و بكارت بر اثر نزدیكی برطرف شده باشد حق فسخ برای شوهر وجود دارد و جراحی، در آن تاثیری ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: