رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 17/خرد/1402 (الأربعاء: 18/ذو القعدة/1444)

مکان نمازگزار

80. آیا نماز خواندن روی تخت جایز است؟

اگر هنگام نماز، تخت، حركت زیادی نداشته باشد و بدن روی آن آرام گیرد، نماز صحیح است.

 

81. در نماز جمعه از روزنامهای كه اسم خدا در آن نوشته شده است به‌عنوان زیرانداز استفاده میكنیم، اشكال دارد؟

نشستن و ایستادن روی چیزی كه اسم خدا در آن نوشته شده است، حرام است و نباید روی آن نماز خواند.

82. آیا نماز خواندن بر روی فرش ابریشمی، برای مردان صحیح است ؟

مانعی ندارد.

83. خواندن نماز نافله در حالات مختلف راه رفتن، نشستن، كار و... به چه نحو است؟ سجده و ركوع را چه میكنند؟

خواندن نماز نافله در هر حالی صحیح است و هنگام راه رفتن، ركوع و سجده آن با اشاره انجام می‎گیرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: