وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم حادثه ناگوار و دلخراش جان باختن تعدادی از فرزندان عزیز کشورمان، دریانوردان غیور و فداکار هنگام انجام وظیفه، موجب تأثر و تأسف گردید‌. این مصیبت، بسیار سخت و سنگین است و فقط باید از خداوند متعال استمداد نمود که به...
سه شنبه: 26/دى/1396 (الثلاثاء: 28/ربيع الثاني/1439)

احكام وقف

مسأله 2685. اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي‎شود، و خود او و ديگران نمي‎توانند آن را ببخشند يا بفروشند، و كسي هم از آن ملك ارث نمي‎برد، ولي در بعضي از موارد كه در مسأله 2102 و 2103 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

فارسی
يكشنبه / 26 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - وقف