رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 26/مرد/1401 (الأربعاء: 19/محرم/1444)

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه، الشریف‌الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

3. الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق مؤسسة آل ‌البیت علیهم‌السلام لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

4. الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله قرطبی (م.463ق.)، تحقیق علی‌محمد بجاوی، بیروت، دارالجیل، 1412ق.  

5.  اسدالغابة فی معرفةالصحابه، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، تهران، انتشارات اسماعیلیان. 

6.  الاصابة فی تمییز الصحابه، ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی (م. 852ق.)، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1415ق.

7. اعانة‌الطالبین، سید بکری، ابن سید محمد شطادمیاطی (م. 1310ق.)، بیروت، دارالفکر، 1418ق.

 

8. الامالی، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق حسین استاد‌ولی، علی‌اکبر غفاری، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

9.  امان‌الامة من الضلال و الاختلاف، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، المطبعة‌العلمیة، 1397ق.

10.  الانوار النعمانیه، سید نعمت‌الله جزائری (م. 1112 ق.)، تبریز، مکتبة حقیقت.

11. بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة‌الاطهار علیهم‌السلام،  مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

12.  پرتوی از عظمت امام‌حسین(ع)، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله ‌العظمی صافی گلپایگانی مدظله‌العالی، 1430ق.

13. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، احمد بن علی (م. 463ق.)، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1417ق.

14.  تاویل الآیات‌الظاهرة فی فضائل العترة‌الطاهره، حسینی استرآبادی، سید شرف‌الدین علی (م. 965ق.)، قم، مدرسة الامام المهدی(ع)، 1407ق.

15. ترجمة ‌الامام علی بن ابی‌طالب(ع) من تاریخ مدینة دمشق، ابن‌عساکر، علی‌ بن حسن (م. 571ق.)، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، مؤسسة المحمودی، 1398ق.

 

16. تفسیر نورالثقلین، حویزی، عبدعلی بن جمعه (م. 1112ق.)، تحقیق سید هاشم رسولی ‌محلاتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1412ق.

17. تفسیرالصافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، تهران، نشر صفا، 1363ش.

18. تهذیب‌التهذیب، ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی (م. 852ق.)، بیروت، دارالفکر، 1404ق.  

19.  الثاقب فی المناقب، ابن‌حمزه طوسی، محمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق نبیل رضا علوان، قم، انتشارات انصاریان، 1412ق.  

20.  الجرح و التعدیل، ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد (م. 327ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1371ق.

21.  الجواهرالسنیه فی الاحادیث‌القدسیه، حر عاملی، محمد بن حسن (م.1104ق.)، بغداد، المکتبة العلمیة، 1384ق.

22. الخصال، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1403ق.

23.  الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور، سیوطی، جلال‌الدین (م. 911ق.)، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1404ق.

24.  دلائل‌النبوة و معرفة احوال صاحب‌الشریعه، بیهقی، احمد بن حسین (م. 458ق.)، تحقیق عبدالمعطی قلعجی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1405ق.

 

25.  روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، آلوسی، سید محمود (م. 1270ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی.  

26. سبل‌الهدی والرشاد فی سیرة خیرالعباد، صالحی شامی، محمد بن یوسف (م. 942ق.)، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414ق.

27. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، عزالدین (م. 656ق.)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار احیاء الکتب العربیة، 1378ق. 

28. شفاءالصدور فی شرح زیارة‌العاشور، تهرانی، میرزا ابوالفضل، تحقیق علی موحد ابطحی، قم، چاپخانه سیدالشهداء، 1409ق.

29. شواهد‌التنزیل ‌لقواعد التفضیل ‌فی ‌الآیات ‌النازلة ‌فی ‌اهل‌البیت علیهم‌السلام، حاکم حسکانی، عبیدالله بن عبدالله (م. 506ق.)، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ق.

30.  شواهدالحق فی الاستغاثه بسید الخلق، نبهانی، یوسف بن اسماعیل (م. 1350ق.)، استانبول، انتشارات فاتح، 1984م.

31. صحیفه سجادیه، الامام علی بن الحسین علیهما‌السلام (م. 94ق.)، قم، انتشارات الهادی، 1376ش.

32. عبقات‌الانوار فی اثبات امامة الائمة الاطهار علیهم‌السلام، لکنهوی، سید حامد حسین (م. 1306ق.)، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین(ع)، 1366 ش.

 

33. عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث‌الدینیه، ابن ابی‌جمهور احسائی، محمد بن علی (م. 880ق.)، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مطبعة سید‌الشهداء، 1403ق.

34.  عیون اخبارالرضا(ع)، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1404ق.

35.  الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، امینی، عبدالحسین (م. 1392ق.)، بیروت، دارالکتاب العربی، 1397ق.

36. الغیبه، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق عبادالله تهرانی، علی‌احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1411ق.

37. الغیبه، نعمانی، محمد بن ابراهیم (م. 360ق.)، تحقیق فارس حسون کریم، قم، انتشارات انوارالهدی، 1422ق.

38.  فرائد السمطین فی فضائل مرتضی و البتول و السبطین و الائمة من ذریتهم علیهم‌السلام، جوینی خراسانی، ابراهیم بن محمد (م. 730ق.)، بیروت، مؤسسة المحمودی، 1398 ق.

39.  فروغ ولایت در دعای ندبه، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیة‌الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله‌العالی، 1392ش.

40.  الفصول‌‌المهمة فی معرفة‌الائمه، ابن‌صباغ مالکی، علی ‌بن ‌محمد (م. 855ق.)، تحقیق سامی غریری، قم، دارالحدیث، 1422ق.

 

41. الکافی،کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.

42.  الکشف و البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر ثعلبی)، ثعلبی، احمد بن ابراهیم (م. 427ق.)، تحقیق ابن‌عاشور، ساعدی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1422ق.

43.  کشف‌الاستار عن وجه الغائب عن الابصار، محدث نوری، میرزا حسین (م. 1320ق.)، المطبعة الجدیده.

44.  کفایةالاثر فی النص علی الائمة الاثنی‌عشر علیهم‌السلام، خزاز قمی، علی بن محمد (م. 400ق.)، تحقیق سید عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، انتشارات بیدار، 1401ق.

45.  کفایة‌الطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب(ع)، گنجی شافعی، محمد بن یوسف (م. 658ق.)، تهران، داراحیاء تراث اهل البیت علیهم‌السلام، 1404 ق.

46. کمال‌الدین و تمام‌النعمه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1405ق.

47. لسان‌العرب، ‌ابن‌منظور، محمد بن مکرم (م. 711ق.)، قم، نشر ادب‌الحوزه، 1405ق.

48.  لسان‌المیزان، ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی (م. 852ق.)، بیروت، مؤسسة‌الاعلمی، 1390ق.

49.  مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، تحقیق عده‌ای از محققین، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1415ق.

 

50. المسائل‌الخمسون فی اصول‌الدین، فخر رازی، محمد بن عمر (م.606ق.)، تحقیق احمد حجازی سقا، القاهرة، المکتبة الثقافیة، 1989م.

51.  المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (م.405ق.)، تحقیق یوسف مرعشلی، بیروت، دارالمعرفه.

52. مشارق انوارالیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین(ع)، حافظ برسی، رجب بن محمد (م. 813ق.) تحقیق سید علی عاشور، بیروت، مؤسسةالاعلمی، 1419ق.

53. معارج‌الوصول، محقق حلی، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، تحقیق محمدحسین رضوی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1403ق. 

54. المعجم‌الاوسط، طبرانی، سلیمان‌ بن احمد (م. 360ق.)، دارالحرمین، 1415ق.

55. المعجم‌الصغیر، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیه.

56. المعجم‌الکبیر، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، تحقیق حمدی سلفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1404 ق.

57.  مناقب‌ الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ابن‌مغازلی، علی‌ بن محمد (م. 483ق.)، بیروت، دارالاضواء، 1444ق.

58. مناقب آل ابی‌طالب، ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی (م. 588ق.)، تحقیق گروهی از اساتید نجف اشرف، النجف‌الاشرف، المکتبة الحیدریة، 1376ق.

 

59.  منتخب‌الاثر فی الامام الثانی‌عشر(ع)، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، تهران، مکتبة الصدر.

60. منهاج‌البراعة فی شرح نهج‌البلاغه، خوئی، میرزا حبیب‌الله (م. 1324ق.)، تهران، المکتبة الاسلامیة، 1348ش. 

61. میزان‌الاعتدال فی نقدالرجال، ذهبی، محمد بن احمد (م. 748ق.)، تحقیق علی‌محمد بجاوی، بیروت، دارالمعرفه.

62.  نفحات‌الازهار فی خلاصة عبقات‌الانوار، حسینی میلانی، سید علی، چاپخانه مهر، 1414ق.

63.  نوید امن و امان، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1390ش.

64. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ابن‌اثیر، مبارک بن محمد (م. 606ق.)، تحقیق طاهر احمد الزاوی، محمود محمد طناحی، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1364ش.

65.  الوافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق سید ضیاء‌الدین حسینی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع)، 1406ق.

66.  ینابیع‌المودة لذوی القربی، قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (م. 1294ق.)، تحقیق سید علی جمال اشرف حسینی، دارالاسوة، 1416ق.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: