رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 26/مرد/1401 (الأربعاء: 19/محرم/1444)

تفسیر دعا

خدایا خودت را به من بشناسان؛ كه اگر خودت را به من نشناسانى، پیغمبرت را نمى‌شناسم.

خدایا پیغمبرت را به من بشناسان؛ كه اگر پیغمبرت را به من نشناسانى، حجّت تو را نمى‌شناسم.

خدایا حجّت خودت را به من بشناسان؛ كه اگر حجّت خود را به من نشناسانى، از دینم گمراه مى‌گردم.

چون دعاى شریف متضمّن سه جمله است، هریك از این سه جمله را جداگانه تفسیر مى‌نماییم.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: