رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 12/تير/1401 (الأحد: 3/ذو الحجة/1443)

کتاب‌نامه

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) ، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

3. الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق مؤسسة آل ‌البیت(علیهم السلام) لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

4. الاستذکار، ابن‌عبدالبر،‌ یوسف بن عبدالله قرطبی (م.463ق.)، تحقیق محمد سالم عطا، محمد علی معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2000م.

5. اعراب ثلاثین سورة‌ من القرآن‌الکریم،‌ ابن‌خالویه،‌ حسین بن احمد (م.370ق.)، القاهرة، دارالکتب المصریة، 1360ق.

6. اعلام‌الوری باعلام‌الهدی، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، قم، مؤسسة آل‌ البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1417ق.

7. اعلام‌الدین فی صفات‌المؤمنین،‌ دیلمی، ‌حسن بن ابی‌الحسن (م. قرن8)، قم،‌ مؤسسة آل‌البیت(علیهم السلام) لاحیاء الثراث.

8. اقبال‌الاعمال، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، 1414ق.

 

9. امالی، سید مرتضی، علی بن حسین (م. 436ق.)، تحقیق سید محمد نعسانی، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1403ق.

10.  الامالی، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، مؤسسة البعثة، 1417ق.

11. الامالی، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، 1414ق.

12. الامالی، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق حسین استادولی، علی‌اکبر غفاری، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

13. بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمةالاطهار(علیهم السلام)، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

14.  البدایة و النهایه،‌ ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر (م.774ق.)، تحقیق علی شیری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق.

15. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، احمد بن علی (م. 463ق.)، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1417ق

16. تاریخ مدینة دمشق، ابن‌عساکر، علی بن حسن (م. 571ق.)، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

17. تاریخ‌الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر (م. 310ق.)، تحقیق گروهی از دانشمندان، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.

 

18. تأویل الآیات‌الظاهرة فی فضائل العترةالطاهره، حسینی استرآبادی، سید شرف‌الدین علی (م.965ق.)، قم، نشر اسلامی، 1409ق.

19. التحصین لاسرار ما زاد من اخبار کتاب‌الیقین، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (.م. 664ق.)، تحقیق اسماعیل انصاری، قم، دارالکتاب، 1413ق.

20. تحف‌العقول عن آل الرسول(ص) ، ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی (م. قرن4)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

21. تخمیس قصیدة‌البرده،‌ بوصیری،‌ محمد بن سعید، تخمیس حسن بن یحیی اعرجی،‌ مجلة تراثنا،‌ ش23،‌ قم ،‌ مؤسسة آل ‌البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث،‌ 1411ق.

22. التفسیر المنسوب الی الامام العسکری(علیه السلام) ، تفسیر منسوب به امام عسکری(علیه السلام) ، قم، مدرسة الامام المهدی(علیه السلام) ، 1409ق.

23. تفسیر روح‌البیان، حقی بروسوی، اسماعیل (م.1137ق.)، بیروت، دارالفکر.

24. تفسیرالصافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق حسین اعلمی، تهران، مکتبة الصدر، 1416ق.

25. تفسیر‌القمی، قمی، علی بن ابراهیم (م. 307ق.)، تحقیق سید طیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، 1404ق.

26. تفصیل وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعه، حر عاملی، محمد

 

بن حسن (م. 1104ق.)، تحقیق ربانی ‌شیرازی، قم، مؤسسة آل ‌البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1414ق.

27. التمحیص، اسکافی، محمد بن همام (م. 336ق.)، قم، مدرسة الامام المهدی(علیه السلام) ، 1404ق.

28. التمهید، ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله قرطبی (م.463ق.)، تحقیق مصطفی علوی، محمد بکری، مغرب، وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامیة، 1387ق.

29. تنزیه‌الانبیاء، سید مرتضی، علی بن حسین (م. 436ق.)، بیروت، دارالاضواء، 1409ق.

30. التوحید، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم، نشر اسلامی، 1398ق.

31. تهذیب‌الاحکام، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1364ش.

32. ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق سید محمدمهدی موسوی خرسان، قم، الشریف‌الرضی، 1368ش.

34. جامع‌البیان فی تفسیرالقرآن، طبری، محمد بن جریر (م. 310ق.)، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

 

34. جمال‌الاسبوع، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، تحقیق جواد قیومی، مؤسسة الآفاق، 1371ش.

36. الحق‌المبین فی تحقیق کیفیة التفقه فی الدین،‌ فیض کاشانی، محسن ‌بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق سید جلال‌الدین حسینی ارموی،‌ تهران، انتشارات دانشگاه، 1390ق.

37. الخصائص‌الفاطمیه، کجوری، محمدباقر (م. 1313ق.)، تحقیق سید علی جمال اشرف حسینی، الشریف‌الرضی، 1380ش.

38. الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور، سیوطی، جلال‌الدین (م. 911ق.)، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1404ق.

39. الدعاء، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1413ق.

40. دعائم‌الاسلام، مغربی، قاضی نعمان بن محمد تمیمی (م. 363ق.)، تحقیق آصف فیضی، القاهرة، دارالمعارف، 1383ق.

41. الدعوات، قطب راوندی، سعید بن هبةالله (م. 573ق.)، قم، مدرسة الامام المهدی(علیه السلام) ، 1407ق.

42. دیوان امام علی(علیه السلام)  (سروده‌های منسوب به آن حضرت)، گردآوری بیهقی کیدری (م. قرن 6)، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران، انتشارات اسوه، 1375ش.

 

43. ذخائرالعقبی فی مناقب ذوی‌القربی، طبری، احمد بن عبدالله (م. 694ق.)، القاهرة، مکتبة القدسی، 1356ق.

44. روح‌المعانی فی تفسیر القرآن‌العظیم، آلوسی، سید محمود (م. 1270ق.)، بیروت، داراحیاء التراث ‌العربی.

45. روض‌الجنان و روح‌الجنان فی تفسیر القرآن، ابوالفتوح رازی،‌ حسین بن علی (م.554ق.)، تحقیق یاحقی،‌ ناصح،‌ مشهد، آستان قدس رضوی، 1408ق.

46. روضةالواعظین و بصیرةالمتعظین، فتال نیشابوری، محمد بن حسن (م. 508ق.)، قم، الشریف‌الرضی، 1375ش.

47. ریاض‌السالکین فی شرح صحیفة سیدالساجدین(علیه السلام) ،‌ مدنی شیرازی‌،‌ سید علی‌خان بن احمد (م.1120ق.)، تحقیق سید محسن حسینی امینی، ‌قم، نشر اسلامی،‌ 1415ق.

48. الزهد، کوفی اهوازی، حسین بن سعید (م. قرن3)، تحقیق غلامرضا عرفانیان، قم، المطبعةالعلمیة، 1399ق.

49.  السیرةالنبویه، ابن‌هشام، عبدالملک حمیری (م. 8 ـ 213ق.)، تحقیق محمد عبدالحمید، القاهرة، مکتبة محمدعلی صبیح و اولاده، 1383ق.

50. شرح‌الاخبار فی فضائل الائمة‌الاطهار(علیهم السلام)، مغربی، قاضی نعمان بن محمد تمیمی (م. 363ق.)، تحقیق سید محمد حسینی جلالی، قم، نشر اسلامی، 1414ق.

 

51. شرح‌الرضی علی الکافیه،‌ رضی‌الدین استرآبادی، محمد بن حسن (م.686ق.)، تحقیق یوسف حسن عمر، تهران، مؤسسة الصادق، 1395ش.

52. شواهدالتنزیل، حاکم حسکانی،‌ عبیدالله بن عبدالله (م. 506ق.)، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ق.

53. صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج (م. 261ق.)، بیروت، دارالفکر.

54. صحیح‌البخاری، بخاری، محمد بن اسماعیل (م. 256ق.)، بیروت، دارالفکر، 1401ق.

55. صحیفه سجادیه، الامام علی بن الحسین‘ (م. 94ق.)، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

56. الصواعق‌المحرقة فی الرد علی اهل‌البدع و الزندقه، هیتمی، احمد بن حجر (م. 974ق.)، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، القاهرة، مکتبة القاهرة، 1385ق.

57. عدةالداعی و نجاح‌الساعی، ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد (م. 841ق.)، تحقیق احمد موحدی قمی، قم، مکتبة وجدانی.

58. علل‌الشرایع، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق سید محمدصادق بحرالعلوم، النجف‌الاشرف، المکتبةالحیدریة، 1385ق.

59. الغیبه، نعمانی، محمد بن ابراهیم (م. 360ق.)، تحقیق فارس حسون، قم، انتشارات انوارالهدی، 1422ق.

 

60. الفتن،‌ ابن‌حماد، نعیم بن حماد مروزی (م.229ق.)، بیروت،‌ دارالفکر،‌ 1414ق.

61. قرب‌الاسناد، حمیری قمی، عبدالله بن جعفر (م. 300ق.)، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1413ق.

62. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.

63. الکامل فی التاریخ، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، بیروت، دارصادر، 1386ق.

64. کتاب‌التفسیر، عیاشی، محمد بن مسعود (م. 320ق.)، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه.

65.  الکشف و البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر ثعلبی)، ثعلبی، احمد بن محمد (م. 427ق.)، تحقیق ابن‌عاشور، ساعدی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1422ق.

66. کمال‌الدین و تمام‌النعمه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1405ق.

67.  کنزالعمال فی سنن‌الاقوال و الافعال، متقی‌هندی، علی (م. 975ق.)، تحقیق بکری حیانی، صفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409ق.

68.  گنج دانش (صد پند)، صافی گلپایگانی،‌ محمدجواد (م.1327ش.)، قم ، انتشارات حضرت معصومه÷،‌ 1380ش.

 

69. لسان‌العرب، ‌ابن‌منظور، محمد بن مکرم (م. 711ق.)، قم، نشر ادبالحوزة، 1405ق.

70. مجمع‌البحرین، طریحی،‌ فخرالدین (م.1085ق.)، تحقیق سید احمد حسینی، تهران، المکتبةالمرتضویة، 1375ش.

71. مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، تحقیق عده‌ای از محققین، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1415ق.

72. المحاسن، برقی، احمد بن محمد (م. 274ق.)، تحقیق جلال‌الدین حسینی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1370ش.

73. المحتضر، حلی، حسن بن سلیمان (م. قرن9)، تحقیق سید علی اشرف، المکتبةالحیدریة، 1424ق.

74. مدینة معاجز الائمة الاثنی‌عشر و دلائل الحجج علی البشر، بحرانی، سید هاشم حسینی (م.1107ق.)، تحقیق عزت‌الله مولائی، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق.

75. مستدرک‌الوسائل و مستنبط‌المسائل، محدث نوری، میرزا حسین (م. 1320ق.)، بیروت، مؤسسة آل‌ البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1408ق.

76. المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) ، طبری امامی، محمد بن جریر (م. قرن 5)، تحقیق احمد محمودی، مؤسسه فرهنگ اسلامی کوشانپور، 1415ق.

 

77. مسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، شیبانی (م. 241ق.)، بیروت، دارصادر.

78. مشکاةالانوار فی غررالاخبار، طبرسی، علی بن حسن (م. قرن7)، تحقیق مهدی هوشمند، انتشارات دارالحدیث، 1418ق.

79. المصباح، کفعمی، ابراهیم بن علی (م. 905ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.

80. مصباح‌الفلاح و مفتاح‌النجاح،‌ صافی گلپایگانی،‌ محمدجواد (م.1327ق.)، تهران، کتابفروشی بوذرجمهری مصطفوی.

81. مصباح‌المتهجد، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، بیروت، مؤسسة فقهالشیعة، 1411ق.

82. معانی‌الاخبار، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1361ش.

83. معرفةالسنن و الآثار، بیهقی، احمد بن حسین (م.458ق.)، تحقیق سید کسروی حسن، بیروت،‌ دارالکتب العلمیه.

84. مفردات الفاظ‌القرآن، راغب اصفهانی، حسین بن محمد (م. 502ق.)، نشر الکتاب، 1404ق.

85. مکارم‌الاخلاق، طبرسی، حسن بن فضل (م. 554ق.)، الشریف‌الرضی، 1392ق.

 

86. من لا یحضره الفقیه، صدوق،‌ محمد بن علی (م.381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم،‌ نشر اسلامی، 1404ق.

87. مناقب آل ابی‌طالب(علیهم السلام) ، ابن‌‌شهرآشوب، محمد بن علی (م. 588ق.)، تحقیق گروهی از اساتید نجف اشرف، النجف‌الاشرف، المکتبةالحیدریة، 1376ق.

88. المناقب، خوارزمی، موفق بن احمد (م. 568 ق.)، تحقیق مالک محمودی، قم، نشر اسلامی، 1411ق.

89. منتخب‌الاثر فی الامام الثانی‌عشر(علیه السلام) ،‌ صافی گلپایگانی،‌ لطف‌الله، قم،‌ دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی‌مدظله‌العالی،‌ 1430ق.

90. منیةالمرید فی ادب‌المفید و المستفید، شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی (م. 965ق.)، تحقیق رضا مختاری، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، 1409ق.

91. مهج‌الدعوات و منهج‌العبادات، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، تحقیق حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1414ق.

92. نفایس‌العرفان، صافی گلپایگانی،‌ محمدجواد (م.1327ق.).

93. ینابیع‌المودة لذوی‌القربی، قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (م. 1294ق.)، تحقیق سید علی جمال اشرف حسینی، دارالاسوة، 1416ق.

 

نويسنده: 
کليد واژه: