وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم ایام شهادت ام الائمه النقباء، حجه الله الکبری، بقیه النبوه و ثمره الرساله، سیده نساء العالمین، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء و دوستداران و خادمان...
پنجشنبه: 3/اسف/1396 (الخميس: 6/جمادى الآخر/1439)

راویان احادیث دوازده امام از صحابه

جمعی از صحابه پیغمبر‌(ص) احادیثی را که دلالت بر ائمّه اثنی‌عشر (دوازده امام) دارد روایت کرده‌اند مانند:

1. جابر بن سمره، 2. عبدالله بن مسعود، 3. ابوجحیفه، 4. ابوسعید خدری، 5. سلمان فارسی، 6. انس بن مالک، 7. ابوهریره، 8. واثلة بن اسقع، 9. عمر بن‌ خطّاب، 10. ابوقتاده، 11. ابوالطفیل، 12. امام‌علی‌(علیه‌السلام)  13. امام‌حسن‌(علیه‌السلام) 14. امام‌حسین‌(علیه‌السلام) 15. شفی اصبحی،

 

16. عبدالله بن عمر، 17. عبدالله بن ابی‌اوفی، 18. عمار بن یاسر، 19. ابوذر، 20. حذیفة بن یمان، 21. جابر بن عبدالله انصاری، 22. عبدالله بن عبّاس، 23. حذیفة بن اسید، 24. زید بن ارقم، 25. سعد بن مالک، 26. اسعد بن زراره، 27. عمران بن حصین، 28. زید بن ثابت، 29. عایشه، 30. امّ‌سلمه، 31. ابوایّوب انصاری، 32. فاطمه زهرا(علیها‌السلام) 33. ابوامامه، 34. عثمان بن عفان.

موضوع: 
نويسنده: