وریز وجوهات
  ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن السبط الاكبر الامام ابي محمد الحسن المجتبي عليه‌الصلوة و السلام یكي از اعاظم ذرّيه‌ی رسول و فرزندان مرتضي و بتول صلوات الله عليهم‌ اجمعين و از شخصيت‎ها و معاريف علماي اهل‎بيت و...
چهارشنبه: 21/آذر/1397 (الأربعاء: 3/ربيع الثاني/1440)

ولادت و امامت امام‌(علیه‌السلام) ازنظر علما و مورّخین اهل‌سنّت

علاوه بر آنکه عموم علمای حدیث و تاریخ‌نگاران و صاحبان کتاب‌های تراجم شیعه اثنی‌عشری، واقعه ولادت آن حضرت را بر اساس مدارک و مصادر صحیح ثبت و ضبط کرده‌اند و در عصر پدر بزرگوارش و عصر غیبت صغری و کبری، صدها شخص مورد وثوق و اعتماد را می‌شناسیم که به سعادت دیدار آن ولیّ اعظم خدا نایل شده و معجزات و خوارق عادات کثیری از آن رهبر جهانیان دیده‌اند، گروه بسیاری از مشاهیر علمای اهل‌سنّت نیز ولادت آن حضرت و شرح و تفصیلات آن را در کتب، ذکر نموده و بعضی به امامت و مهدویّت آن سرور

 

اقرار و اشعار بلند به زبان عربی و فارسی در مدح او سروده‌اند و حتّی مدّعی شرفیابی به آن حضور اقدس و استماع حدیث از حضرتش شده‌اند که ما عین عبارات و کلمات عدّه‌ای از آنان را در کتاب منتخب‌الاثر نگاشته‌ایم و با رعایت اختصار در اینجا فقط به ذکر نام آنها قناعت می‌نماییم:

1. ابن‌حجر هیتمی مکّی شافعی (م. 974ق.).

2. مؤلّف روضةالاحباب سیّد جمال‌الدّین (م. 1000ق.).

3. ابن‌صبّاغ علی بن محمد مالکی مکّی (م. 855ق.).

4. شمس‌الدّین ابوالمظفر یوسف، مؤلّف التاریخ‌الکبیر و تذکرة‌الخواص (م. 654ق.).

5. نورالدّین عبدالرّحمن جامی معروف، صاحب کتاب شواهدالنبوه.

6. شیخ حافظ ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجی، صاحب کتاب البیان فی اخبار صاحبالزّمان و کتاب‌های دیگر (م. 658ق.).

7. ابوبکر احمد بن حسین بیهقی (م. 458ق.).

8. کمال‌الدین محمد بن طلحه شافعی (م. 652ق.).

9. حافظ بلاذری ابومحمد احمد بن محمد بن ابراهیم طوسی (م. 339ق.).

10. قاصی فضل بن روزبهان، شارح کتاب الشمائل ترمذی.

11. ابن‌خشاب ابومحمد عبدالله بن احمد (م. 567ق.).

 

12. شیخ و عارف شهیر محی‌الدّین، صاحب کتاب الفتوحات
(م. 638ق.).

13. شیخ سعدالدّین حموی.

14. شیخ عبدالوهّاب شعرانی مؤلّف الیواقیت و الجواهر (م. 973ق.).

15. شیخ حسن عراقی.

16. شیخ علی الخواص.

17. ابن‌اثیر جزری مؤلّف الکامل فی‌التاریخ.

18. حسین بن معین‌الدین میبدی، صاحب شرح دیوان.

19. خواجه پارسا محمد بن محمد بن محمود بخاری (م. 822ق.).

20. حافظ ابوالفتح محمد بن ابی‌الفوارس، صاحب کتاب الاربعین.

21. ابوالمجد عبدالحقّ دهلوی که صد کتاب تألیف دارد
(م. 1052ق.).

22. شیخ احمد جامی نامقی.

23. شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری معروف.

24. جلال‌الدّین محمد رومی، صاحب مثنوی (م. 672ق.).

25. شیخ صلاح‌الدّین صفدی (م. 764ق.).

26. مولوی علی‌اکبر بن اسدالله هندی صاحب کتاب مکاشفات.

27. شیخ عبدالرّحمن، صاحب کتاب مرآةالاسرار.

 

28. بعضی از مشایخ شعرانی.

29. یکی از مشایخ مصر، به نقل شیخ ابراهیم حلبی.

30. قاضی شهاب‌الدّین دولت‌آبادی، صاحب تفسیر البحرالمواج و کتاب هدایةالسعداء.

31. شیخ سلیمان قندوزی بلخی (م. 1294ق.).

32. شیخ عامر بن عامر بصری صاحب قصیده تائیه «ذات‌الانوار».

33. قاضی جواد سابطی.

34. صدرالدّین قونوی صاحب تفسیر الفاتحه و مفتاح‌الغیب.

35. عبدالله بن محمد مطیری مدنی، مؤلّف کتاب الریاض‌الزاهره.

36. شیخ محمد سراج‌الدّین رفاعی، مؤلّف صحاح‌الاخبار.

37. میرخواند محمد بن خاوندشاه، مؤلّف تاریخ روضةالصفا (م. 903ق.).

38. نضر بن علی جهضمی عالم و محدّث معروف.

39. قاضی بهلول بهجت افندی، مؤلّف کتاب محاکمه در تاریخ آل محمّد(ص).

40. شیخ محمد ابراهیم جوینی (م. 1176ق.).

41. شیخ شمس‌الدّین محمد بن یوسف زرندی، مؤلّف معارج‌الوصول.

42. شمس‌الدّین تبریزی، شیخ جلال‌الدّین رومی.

 

43. ابن‌خلکان در وفیات‌الاعیان، تاریخ ولادت آن حضرت را تعیین کرده است.[1]

44. ابن‌ارزق در تاریخ میافارقین.

45. مولی علی قاری صاحب کتاب مرقاة در شرح مشکاة.

46. قطب مدار.

47. ابن‌وردی مورّخ.

48. شبلنجی، مؤلّف نورالابصار.

49. سویدی، مؤلّف سبائک‌الذهب.

50. شیخ‌الاسلام ابراهیم بن سعدالدّین.

51. صدرالائمّه موفّق بن احمد مالکی خوارزمی.

52. مولی حسین بن علی کاشفی، مؤلّف جواهرالتفسیر (م.  906ق.).

53. سیّد علی بن شهاب همدانی، مؤلّف المودة فی ‌القربی.

54. شیخ محمد صبّان مصری (م. 1206ق.).

55. الناصر لدین‌ الله، خلیفه عبّاسی.

56. عبدالحی بن عمار حنبلی، مؤلّف شذرات‌الذهب (م. 1089ق.).

57. شیخ عبدالرّحمن بسطامی، در کتاب درّة‌المعارف.

58. شیخ عبدالکریم یمانی.

 

59. سیّد نسیمی.

60. عمادالدّین حنفی.

61. جلال‌الدّین سیوطی.

62. رشیدالدّین دهلوی هندی.

63. شاه ولیّ‌الله دهلوی.

64. شیخ احمد فاروقی نقشبندی.

65. ابوالولید محمد بن شحنه حنفی، در تاریخ روضةالمناظر.

66. شمس‌الدّین محمد بن طولون مورّخ شهیر، در کتاب الشذرات‌الذهبیه (م. 953ق.).

67. شبراوی شافعی، رئیس اسبق جامع الازهر و مؤلّف کتاب الاتحاف.

68. یافعی، مؤلّف تاریخ مرآةالجنان.

69. محمد فرید وجدی در دائرةالمعارف.

70. عالم محقّق شیخ رحمةالله هندی، مؤلّف اظهارالحقّ.

71. علاءالدّین احمد بن محمد سمانی.

72. خیرالدّین زرکلی در کتاب الاعلام.[2]

73. عبدالملک عصامی مکّی.

74. محمود بن وهیب قراغولی بغدادی حنفی.

 

75. یاقوت حموی در معجم‌البلدان.[3]

76. مؤلّف تاریخ گزیده.[4]

77. ابوالعبّاس قرمانی احمد بن یوسف دمشقی در اخبارالدول
 و آثارالدول
.

 

[1]. ابن‌خلکان، وفيات‌الاعيان، ج4، ص176.

[2]. زرکلی، الاعلام، ج6، ص310.

[3]. ياقوت حموی، معجم‌البلدان، ج6، ص175.

[4]. مستوفی، تاريخ گزيده، ص207 - 208.

موضوع: 
نويسنده: