رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 14/تير/1401 (الثلاثاء: 5/ذو الحجة/1443)

عامل بقا

بنابراین ـ چنان‌كه از بررسى‌هاى عمیق و دقیق در تاریخ و فلسفه ادیان و قرآن كریم و احادیث و روایات استفاده مى‌شود ـ فلسفه انتظار مانند یك عامل و ماده حیاتى مهم در تمام ادیان آسمانى وجود داشته و رمز بقا و موجودیت آنان بوده است و اكنون هم از عوامل بقاى جامعه مسلمین است.

نويسنده: 
کليد واژه: