وریز وجوهات
« اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ عَلِيٍ‏ بَاقِرِ الْعِلْمِ‏ وَ إِمَامِ الْهُدَى وَ قَائِدِ أَهْلِ التَّقْوَى وَ الْمُنْتَجَبِ مِنْ عِبَادِكَ اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَ مَنَاراً لِبِلَادِكَ وَ مُسْتَوْدَعاً...
جمعه: 8/مرد/1400 (الجمعة: 20/ذو الحجة/1442)

2. اصالت مهدويت

از جهت اتّكا بر مبانى معقول و منطقى

پس از اينكه امكان يك موضوع بررسى و پذيرفته گرديد، مسئله واقعيت‌داشتن يا واقعيت‌يافتن آن مطرح مى‌شود؛ زيرا ممكن است يك موضوع، امكان واقعيت‌داشتن يا واقعيت‌يافتن داشته باشد و عقل هم امكان آن را ردّ نكند؛ امّا واقعيت نيافته باشد.

مثلاً ممكن است فلان حادثه بزرگ در دنيا اتّفاق افتاده باشد، يا فلان كشتى بزرگ در فلان اقيانوس غرق شده باشد، يا يك انفجار عظيم در خورشيد روى داده باشد، امّا صورت واقعيت به خود نگرفته باشد؛ زيرا واقعيت‌يافتن و واقعيت‌داشتن اين حوادث را بايد يا مستقيماً ببينيم يا بينندگان و دانشمندان به ما خبر بدهند.

حال پس از بحثى كه گذشت، واقعيت‌داشتن وجود حضرت مهدى‌(علیه‌السلام) و غيبت آن حضرت و واقعيت‌يافتن ظهور آن حضرت و تشكيل حكومت جهانى اسلام و سعادت عمومى و برقرارشدن نظام عدل و ساير امورى كه پيامد ظهور و آثار آن است، بررسى مى‌شود.

 

مطالعه صدها كتاب و بلكه بيشتر و رساله‌هايى كه از يازده قرن پيش تاكنون در موضوع مهدويت نوشته شده و همچنين بررسى كتاب‌ها و اصولى كه از قرن اوّل هجرت تا حال در رشته‌هاى مختلف علوم اسلامى تأليف شده، ابتناى اين عقيده را بر مبانى صحيح و معقول و مصادر اصيل اسلامى روشن مى‌سازد و چنان اين مبانى و مآخذ، مصونيت اين عقيده را از هرگونه تشكيك، تضمين و استوار كرده است كه حتّى در مقام پاسخ‌گويى و ردّ دعواى كسانى كه به‌دروغ ادعاى مهدويت كردند، كسى نتوانست اصل عقيده مهدويت را ردّ كند؛ بلكه مدّعيان دروغ و متمهّديان را به واجدنبودن علايم و شرايط و صفاتى كه براى حضرت مهدى‌(علیه‌السلام) معلوم شده است، ردّ مى‌كردند؛ چون انكار اصل مهدويت را مساوى با انكار مبانى و مآخذ محكم اصول و فروع اسلامى مى‌ديدند.

درضمن مباحث آينده، به تفصيل اتكاى اين عقيده بر معيارهاى باوربخش عقلى و مصادر و وثائق اسلامى معلوم خواهد شد، ان‌شاءالله‌ تعالى.

آفتاب رخ دلدار عيان خواهد شد
آب
در جوى جهان باز روان خواهد شد
 

 

صفحه ارض همه امن و امان خواهد شد
نفس باد صبا مشك‌فشان خواهد شد
 

 

عالم پير دگرباره جوان خواهد شد

 

مى‌رسد روز خوش و دل شود از غم آزاد
اين خرابى كه تو بينى همه گردد آباد
 

 

مى‌كند عدل خدا ريشه جور و بيداد
ارغوان جام عقيقى به سمن خواهد داد
 

 

چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد[1]

 

 

[1]. از اشعار تضمينيه غزل حافظ اثر طبع مرحوم آيت‌الله والد (آقاى آخوند ملا محمّدجواد صافى+).

موضوع: 
نويسنده: