رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 3/مهر/1401 (الأحد: 28/صفر/1444)

معنى ظلم

زبیدى در تاج‌العروس گفته است: «ظلم، تصرف در ملك غیر و از حدّ گذشتن است».[1]

ابن‌منظور در لسان‌العرب می‌گوید: «ظلم، چیزى را در غیر جا و غیر موضع خود گذاردن است».[2]

 

راغب اصفهانى نیز در مفردات، ظلم را مثل لسان‌العرب معنا نموده است.[3]

 

[1]. زبیدى، تاج‌العروس، ج17، ص447.

[2]. ابن منظور، لسان‌العرب، ج12، ص373.

[3]. راغب اصفهانى، مفردات، ص315.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: