وریز وجوهات
امروز پنج شنبه ۱۱ مردادماه ۹۷ جمعی از مردم با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته دیدار کردند.   معظم له در این دیدار، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور فرمودند: آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان، به وضعیت بد...
يكشنبه: 28/مرد/1397 (الأحد: 7/ذو الحجة/1439)

نماز مسافر

مسأله283. انسان بايد در سفر، نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعت ـ يعني شكسته ـ به‌جا آورد، به‌شرط آنكه مسافرتش از هشت فرسخ كمتر نباشد. [هشت فرسخ شرعي، تقريباً چهل‌وپنج كيلومتر است].

مسأله284. اگر مسافر از جايي‌كه نمازش تمام است؛ مثل وطن، حداقل چهار فرسخ مي‎رود و چهار فرسخ برمي‎گردد، نمازش در اين سفر هم شكسته است.

مسأله285. كسي كه به مسافرت مي‎رود، زماني بايد نمازش را شكسته بخواند كه حداقل به مقداري دور شود كه اذان آنجا را نشنود و اهل آنجا او را نبينند و نشانه آن اين است كه اهل آنجا را نبيند و چنانچه قبل از آنكه به اين مقدار دور شود، بخواهد نماز بخواند، بايد نماز را تمام بخواند.

مسأله286. اگر به‌جا يي مي‎رود كه دو راه دارد، يك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا

 

بيشتر باشد، چنانچه از راهي كه هشت فرسخ است برود، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر از راهي كه هشت فرسخ نيست برود، بايد نماز را چهار ركعتي بخواند؛ مثلاً اگر از وطن به روستايي مي‎رود كه دو راه دارد؛ يك راه چهار فرسخ است و راه ديگر سه فرسخ، اگر از راه اوّل برود و از همان راه برگردد، نمازش در بين راه و در آن روستا، شكسته است.

ولي اگر از راه اوّل برود و از راه ديگر برگردد و يا از راه دوّم برود و از همان راه برگردد، چون مجموع سفر كمتر ازهشت فرسخ مي‎باشد، نماز در بين راه و در آن روستا تمام است.

مسأله287. در اين موارد، در سفر، نماز بايد تمام خوانده شود:

1. قبل از آنكه هشت فرسخ برود، از وطن خود مي‎گذرد و يا در جايي ده روز مي‎ماند.

2. از اول قصد نداشته است به سفر هشت فرسخي برود و بدون قصد، اين مسافت را پيموده است؛ مثل كسي كه به دنبال گمشده‎اي مي‎گردد.

3. در بين راه از قصد سفر برگردد؛ يعني قبل از رسيدن به چهار فرسخ، از رفتن منصرف شود.

4. كسي كه شغل او مسافرت است، مثل راننده قطار و

 

ماشين‌هاي برون شهري، خلبان، ملوان (در سفري كه شغل اوست).

5. كسي كه براي كارش به‌طور متعارف بين ده روز، حدّاقل يكبار به مسافرت مي‎رود؛ مانند دانش‌آموز و دانشجويی كه براي تحصيل به شهر ديگر مي‎رود و هر جمعه به وطن خود برمي‎گردد.

6. كسي كه به سفر حرام مي‎رود؛ مانند سفري كه موجب اذيّت پدر و مادر باشد.

مسأله288. در اين مكان‌ها نماز تمام است:

ـ در وطن.

ـ در جايي كه بنا دارد ده روز بماند.

ـ در جايي‌كه سي روز با ترديد مانده است؛ يعني معلوم نبوده كه مي‎ماند يا مي‎رود و تا سي روز به همين حالت مانده، و جايي هم نرفته‌است، در اين ‌صورت بايد بعد از سي روز نماز را تمام‌ بخواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: