رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 8/بهم/1401 (السبت: 6/رجب/1444)

قرآن تنها راه نجات بشر

ایشان قرآن و معارف آن را تنها راه نجات بشریت دانستند و فرمودند: «قرآن و علوم قرآنی از مهم‌ترین مسائلی است كه همه مردم باید به آن توجه كنند و از معارف آن الهام بگیرند و تمام تلاش خود را برای پیاده‌كردن احكام الهی براساس دستورات قرآن به‌كار بگیرند».

نويسنده: 
کليد واژه: