وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم و َما نَقَموا مِنهُم إِلّا أَن يُؤمِنوا بِاللَّهِ العَزيزِ الحَميدِ جنایات وحشیانه روز جمعه در مسجد قندوز افغانستان - که منجر به شهادت تعداد زیادی از نمازگزاران و مردم بی‌گناه شد -  را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

حوزه: آيا آيت‌الله بروجردي در علم اصول، قائل به اين طول و تفصيل بودند يا مباحث اصول را به اجمال مطرح و بررسي مي‌كردند؟

پرداختن به مباحث مهم اصول

بسياری از مباحث اصول، مقتضي طبع اجتهاد مي‌باشد و اختراعي نيستند، مثل بحث عام و خاص، مطلق و مقيد، مفاهيم تعادل و ترجيح و ...

 ايشان به مباحثي كه نقشي در استنباط نداشتند خيلي نمي‌پرداختند. البته خود همان مباحث، به همان تفصيلي كه در فصول، قوانين و حاشيه شيخ محمدتقي، آمده است، گرچه مستقيماً، در استنباط اثر ندارد، ولي ذهن طلبه را مي‌پروراند، فكر او را مي‌سازد و نظر او را به مسائل دقيق مي‌كند.

اختصار، دو قسم است:

1. مربوط به مسائل مؤثر در اجتهاد است كه نمي‌شود حذف كرد.

2. از مسائلي است كه زايد است، بايد حذف شود.

 

نويسنده: