وریز وجوهات
در پی شرکت علّامه دکتر  سیدمصطفی محقق‌داماد در همایش تغییرات اقلیمی در واتیکان، حضرت آیت الله العظمی صافی دامت برکاته، از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.   معظم له با ارسال پیامی شفاهی، خطاب به ایشان فرمودند: اوّلاً از شرکت جنابعالی در این...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

اقتدای ملائکه در نماز به سيّد بحرالعلوم

در يكي از روزها كه مرحوم آيت‌الله والد اعلي‌الله‌مقامه قم مشرف مي‌شدند و معمولاً آقا با ايشان و آن مرحوم هم با آقا ديدارهاي دوستانه گرمي داشتند، در خدمت آيت‌الله والد در محضر آقا مشرف بوديم.

در اثنای مجلس، يكي از آقايان ملبّس به لباس روحانيت وارد شد، و مبلغي را خدمت آقا تقديم كرد كه معلوم شد بدهي شخصي خودش مي‌باشد.

آقا از حال او پرسيدند. خودش يا ديگران معرفي کردند كه از ائمه جماعات تهران مي‌باشد، و درضمن، پرسش از وضع مسجد و مأمومين شد.

 

مرحوم دكتر مدرسي - طبيب مخصوص آقا كه شخصي لطيفه‌گو بود - در آنجا حاضر بود و عرض كرد:

«امام الاجنه هستند».

آقا، به مرحوم آقاي والد توجه كردند و از مرحوم استاد بزرگوار خود صاحب مقامات و بعضی كرامات مرحوم آقا ميرزا ابوالمعالي كلباسي فرزند مرحوم آيت‌الله العظمي حاج ملا محمدابراهيم حاجي كلباسي نقل كردند كه روزي مرحوم حاجي كلباسي شاید در شب چهارشنبه وارد مسجد سهله و يا مسجد كوفه (تردید از بنده است) شدند و ديده بودند كه سيد عظيم‌القدر و جليل‌المنزله سيد بحرالعلوم+ به امامت جماعت ايستاده‌اند و پشت سر ايشان پر است از جمعيت مأمومين. حاجي هم در محلي به اقتدا ايستاده بود.

بعد كه نماز تمام شده بود، حاجي مسجد را خالي مي‌بيند و از آن جماعت بزرگ كسي را نمي‌بيند.

به سيد عرض مي‌كند كه معلوم مي‌شود برای اجنّه هم امامت مي‌كنيد.

ايشان جواب مي‌دهند كه مگر نمي‌شود ملائكه باشند.

حاصل اينكه اين وضع معنوي و شركت ملائكه در نماز، و اقتدا به مرحوم بحرالعلوم بر حاجي به مكاشفه رؤيت مي‌شود، و حقيقت «الْمُؤْمِنُ‏ وَحْدَهُ‏ جَمَاعَة»[1] را ادراك مي‌نمايد.

 


[1]. کلینی، الکافی، ج3، ص371؛ صدوق، الخصال، ص584؛ مغربی، شرح الاخبار، ج2، ص126؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج8، ص297. «مؤمن خودش به تنهایی جماعت است».

نويسنده: