وریز وجوهات
در پی شرکت علّامه دکتر  سیدمصطفی محقق‌داماد در همایش تغییرات اقلیمی در واتیکان، حضرت آیت الله العظمی صافی دامت برکاته، از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.   معظم له با ارسال پیامی شفاهی، خطاب به ایشان فرمودند: اوّلاً از شرکت جنابعالی در این...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

نقد و نظر: آیا سبکی که آیت‌الله بروجردی در اجتهاد داشتند، مانند احاطه بر فقه و استفاده کمتر از اصول، می‏توان گفت كه در تحصیل حکم شارع اطمینان بیشتری می‏آورد؟

 

اطمینان بیشتر با عمل به روش استنباطی معظم‌له

حتماً سبک ایشان در فقه، استنباط، ورود و خروج در مسائل، بیشتر مورد اعتماد است.

احاطه بر اسناد روایات و رجال و طبقات، احاطه بر اقوال عامه، احاطه بر اقوال خاصه، مخصوصاً قدما، دقت در مضامین روایات و حتی تعداد آنها، که گاهی بابی را که مثلاً در «وسائل‌الشيعه» بیست ‏حدیث دارد به چند حدیث ارجاع می‏دادند، سبک ایشان را ممتاز قرار داده‏ بود.

نويسنده: