وریز وجوهات
در پی شرکت علّامه دکتر  سیدمصطفی محقق‌داماد در همایش تغییرات اقلیمی در واتیکان، حضرت آیت الله العظمی صافی دامت برکاته، از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.   معظم له با ارسال پیامی شفاهی، خطاب به ایشان فرمودند: اوّلاً از شرکت جنابعالی در این...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

رساله ارث الزوجه

 بنده علاوه بر اين تقرير، بحث ارث زوجه را نوشتم و به نام «ارث الزوجه» چاپ شده است. از اين رساله نيز، مقداري روش تدريس و اجتهاد ايشان به دست مي‌آيد.

استاد، زوجه را فقط از اراضي دور و مساكن، در ارث محروم مي‌دانستند و در اراضي غير دور و مساكن محروم نمي‌دانستند. اگرچه در رساله علميه مي‌فرمودند:

احوط تصالح است.

 

بنده هم به تبعيت از رأي استاد، همان نظر را برگزيدم و علاوه جریان را فقط در مورد زوجه غير ذات ولد دانستم، و ارث ذات ولد را از همه ترکه ارث عنوان كردم.

نويسنده: