وریز وجوهات
بسمه تعالی إنّا للّه و إنّا الیه راجعون درگذشت مرحوم مغفور سلالة السادات حجة الإسلام آقای حاج سیدعبدالحسین چهل اخترانی رحمة‌ اللّه علیه، موجب تأثر و تأسف گردید. آن مرحوم یکی از خادمان با اخلاص دربار ملائک پاسبان حضرت سید الشهدا صلوات اللّه و...
جمعه: 2/مهر/1400 (الجمعة: 16/صفر/1443)

خاستگاه دوم بحث دلیل انسداد در جلسه درس

در فصل دوم آن را به مسلک بزرگانی که قبل از محقق خوانساری متعرض این دلیل شده و در کلماتشان به فرمایش ایشان ذکری از مقدماتی که متأخرین ذکر کرده‏اند نیست ‏بیان ‏نمودند، و در نهایت، ‏حجیت‏ خبر واحد را اثبات کردند، نه حجیت مطلق ظن را.

نويسنده: