وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم ایام شهادت ام الائمه النقباء، حجه الله الکبری، بقیه النبوه و ثمره الرساله، سیده نساء العالمین، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء و دوستداران و خادمان...
شنبه: 5/اسف/1396 (السبت: 8/جمادى الآخر/1439)

5. همگانی كردن حق علم‌آموزی

همگاني كردن حق تحصيل علم و دانش و آن را از اختصاص طبقات به‌اصطلاح بالاي اجتماع بيرون آوردن. اسلام به همه حق داد و همه را به علم و دانش و تفكّر و تعقّل و به كار انداختن نيروي فكر و انديشه، تشويق فرمود و ارزش هركس و هر جامعه را به مقدار بهره‌ او از علم و دانش شناخت. پيش از اسلام، طبقات پايين اجتماع در كشورهاي بزرگ از تحصيل، محروم بودند و اسلام همه را در كسب علم آزاد كرد؛ به‌طوري كه بعد از اسلام يك نهضت بزرگ و وسيع علمي برپا شد و بيشتر علما و دانشمندان از طبقه‏ پايين اجتماع برخاستند.

در اسلام، تحصيل علم و درس دادن شغل مقدّسي است كه تا اين اواخر، معلّمان و اساتيد از گرفتن حقوق در برابر تعليم علم، ابا داشتند و عمل خود را شريف‌تر از آن مي‌دانستند كه با منافع مادّي مبادله كنند و هم‌اكنون در حوزه‌هاي علميه اسلامي شيعه همين برنامه برقرار است و تعليم و تحصيل علم را به‌عنوان يك وظيفه‌ مقدّس ديني انجام مي‌دهند و آن را به پول و مزد مادّي نمي‌فروشند.

البته بيت‌المال در صورت احتياج اين افراد بايد تأمين معاش آنها را بنمايد و ماهانه لازم را به آنها بدهد و اين مسئله‌اي است كه در هر

 

حال و نسبت به همه وظيفه بيت‌المال است و مسئله مزد گرفتن براي تعليم و حقّ‌التدريس دريافت داشتن مسئله ‌ديگر است.

نويسنده: 
کليد واژه: