رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 9/تير/1401 (الخميس: 30/ذو القعدة/1443)

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه، الشریف‌الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب (ع)، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

3. الباعث‌الحثیث شرح اختصار علوم‌الحدیث للحافظ ابن کثیر، شاکر، احمد محمد، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، 1408ق.

4. اثبات‌الوصیة للامام علی‌ بن ابی‌طالب (ع)، مسعودی، علی بن حسین (م. 346ق.)، قم، انتشارات انصاریان، 1426ق.

5. اثبات‌الهداة بالنصوص و المعجزات، حر عاملی، محمد بن حسن (م. 1104ق.)، بیروت، موسسة الاعلمی، 1425ق.

6. الاختصاص، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1414ق.

7. اختیار معرفة‌الرجال، طوسی، محمد بن حسن (م.460ق.)، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، 1404ق.

8. ا لاربعین فی امامة الائمة‌الطاهرین، قمی، محمدطاهر بن محمد (م.1098ق)، تحقیق، سید مهدی رجائی، قم، مطبعة الامیر، 1418ق.

9. الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق مؤسسة آل ‌البیت علیهم‌السلام لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

 

10. اصالت مهدویت، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمى صافی گلپایگانی مدظله‌العالی، 1393ش.

11. الاعتقادات فی دین الامامیه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق عصام عبدالسید، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

12. اعلام الوری باعلام‌الهدى، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، 1417ق.

13. اعلام‌الدین فی صفات المؤمنین، دیلمی، حسن بن محمد (م. 841ق.)، قم، مؤسسة‌ آل ‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، 1408ق.

14. اعیان‌الشیعه، امین عاملی، سید محسن (م. 1371ق.)، تحقیق سید حسن امین، بیروت، دارالتعارف، 1403ق.

15. الامالی، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، مؤسسة البعثة، 1417ق.

16. الامامة و السیاسه، ابن‌قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم (م. 276ق.)، تحقیق علی شیری، قم، الشریف الرضی، 1413ق.

17. ایضاح‌الاشتباه، علامه حلی، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، تحقیق محمد حسون، قم، نشر اسلامی، 1411ق.

18. الباب الحادی‌عشر، علامه حلی، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، 1365ش.

19. بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة‌الاطهار علیهم‌السلام، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

20. البدایة و النهایه، ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، تحقیق علی شیری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق.

 

21. بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد (ص)، صفار، محمد بن حسن (م. 290ق.)، تحقیق میرزا محسن کوچه‌باغی، تهران، موسسة الاعلمی، 1404ق.

22. تاریخ ابن خلدون(مقدمه)، ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد (م. 808ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

23. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ذهبی، محمد بن احمد (م. 748ق.)، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، 1407ق.

24. تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر (م. 310ق.)، تحقیق گروهی از دانشمندان، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.

25. تاریخ الیعقوبی، یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب (م. 292ق.)، بیروت، دارصادر.

26. تذکرةالحفاظ، ذهبی، محمد بن احمد (م. 748ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

27. تفسیر القرآن‌الکریم (تفسیر ابوحمزه ثمالی)، ابوحمزه ثمالی، ثابت بن دینار (م. 148ق.)، گردآوری محمدحسین حرزالدین، تحقیق محمدهادی معرفت، بیروت، دارالمفید، 1420ق.

28. تفسیر نورالثقلین، حویزی، عبد‌علی بن جمعه (م. 1112ق.)، تحقیق سید هاشم رسولی ‌محلاتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1412ق.

29. تفسیرالعیاشی، عیاشی، محمد بن مسعود (م. 320ق.)، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه.

30. تنقیح‌المقال فی علم‌الرجال،مامقانی، عبدالله (م. 1351ق.)، النجف‌الاشرف، المطبعة المرتضویة، 1352ق.

 

31. الثاقب فی المناقب، ابن‌حمزه طوسی، محمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق نبیل رضا علوان، قم، انتشارات انصاریان، 1412ق.

32. التوحید، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم، نشر اسلامی، 1398ق.

33. جامع‌الرواة، اردبیلی، محمد بن علی (م. 1101ق.)، قم، کتابخانه مرعشی‌ نجفی، 1403ق.، 

34. الخرائج و الجرائح، قطب راوندی، سعید بن هبة‌الله (م. 573ق.)، قم، مؤسسة الامام المهدی (ع)، 1409ق.

35. الخصال، صدوق، محمد بن علی (م. 381 ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1403ق.

36. خلاصة‌الاقوال فی معرفة‌الرجال، علامه حلی، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، مؤسسة نشر الفقاهة، 1417ق.

37. الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور، سیوطی، جلال‌الدین (م. 911ق.)، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1404ق.

38. دعائم‌الاسلام، مغربی، قاضی نعمان بن محمد تمیمی (م. 363ق.)، تحقیق آصف فیضی، القاهرة، دارالمعارف، 1383ق.

39. دلائل‌الامامه، طبری امامی، محمد بن جریر (م. قرن 5)، قم، مؤسسة البعثة، 1413ق.

40. ذخائرالعقبی فی مناقب ذویالقربی، طبری، احمد بن عبدالله (م. 694ق.)، القاهرة، مکتبة القدسی، 1356ق.

41. الرجال، ابن‌غضائری، احمد بن حسین (م. قرن5)، تحقیق سید محمد‌رضا حسینی جلالی، قم، انتشارات دارالحدیث، 1422ق.

 

42. رجال‌الطوسی، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، نشر اسلامی، 1415ق.

43. رجال‌النجاشی، نجاشی، احمد بن علی (م. 450ق.)، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی،‌ قم، نشر اسلامی، 1416ق.

44. الرسائل‌العشر، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق).)، قم، نشر اسلامی.

45. روضة‌الواعظین و بصیرة‌­المتعظین، فتال نیشابوری، محمد بن حسن (م. 508 ق.)، قم، الشریف­الرضی، 1375ش.

46. سنن ابی­داوود، ابوداوود سجستانی، سلیمان بن اشعث (م. 275ق.)، تحقیق سعید محمد لحام، بیروت، دارالفکر، 1410ق.

47. سنن‌الترمذی، ترمذی، محمد بن عیسی (م. 279ق.)، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، دارالفکر، 1403ق.

48. السیرةالنبویه، ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، تحقیق مصطفی عبدالواحد، بیروت، دارالمعرفة، 1396ق.

49. السیرة‌النبویه، ابن‌هشام، عبدالملک حمیری (م. 8 ـ 213ق.)، تحقیق محمد عبدالحمید، القاهرة، مکتبة محمدعلی صبیح و اولاده، 1383ق.

50. شرح احقاق‌الحق، مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین (م. 1411ق.)، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1409ق.

51. شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌الحدید، عزالدین (م. 656ق.)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، 1378ق.

52. صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج (م.261ق)، بیروت، دارالفکر.

 

53. صحیح‌البخاری، بخاری، محمد بن اسماعیل (م. 256 ق.)، بیروت، دارالفکر، 1401ق.

54. صحیفه سجادیه، الامام علی بن الحسین علیهما‌السلام (م. 94ق.)، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

55. صراط مستقیم (پاسخ به شبهات وهابیت)، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌ العظمى صافی گلپایگانی مدظله‌العالی، 1392ش.

56. الصواعق‌المحرقه، ابن‌حجر هیتمی (م. 974 ق.)، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف القاهرة، مکتبة القاهرة، 1385ق.

57. عدةالداعی و نجاح‌الساعی، ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد (م. 841ق.)، تحقیق احمد موحدی قمی، قم، مکتبة وجدانی.

58. عمدة‌الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، ابن‌عنبه حسینی، احمد بن علی (م. 828ق.)، تحقیق محمدحسن آل طالقانی، النجف‌الاشرف، المطبعة الحیدریة، 1380ق.

59. الغیبه، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق عبادالله تهرانی، علی‌احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1411ق.

60. الغیبه، نعمانی، محمد بن ابراهیم (م. 360ق.)، تحقیق فارس حسون کریم، قم، انتشارات انوارالهدی، 1422ق.

61. فرق‌الشیعه، نوبختی، حسن بن موسی (م. 310ق.)، بیروت، دارالاضواء، 1404ق.

62. الفصول‌المختاره، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق سید علی میرشریفی، بیروت، دار المفید، 1414ق.

 

63.  قاموس الرجال، شوشتری، محمدتقی (م. 1320ق.)، قم، نشر اسلامی، 1419ق.

64. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.

65. الکامل فی التاریخ، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، بیروت، دارصادر، 1386ق.

66. کشف‌الاستار عن وجه الغائب عن الابصار، محدّث نوری، میرزا حسین (م. 1320ق.)، المطبعة الجدیده.

67. کشف‌الغمة فی معرفة الائمة علیهم‌السلام، اربلی، علی ‌بن عیسی (م.693ق.)، بیروت، دارالاضواء، 1405ق.

68. کفایة‌الاثر فی النص علی الائمة الاثنی‌عشر علیهم‌السلام، خزاز قمی، علی بن محمد (م. 400ق.)، تحقیق سید عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، انتشارات بیدار، 1401ق.

69. کمال‌الدین و تمام‌النعمه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1405ق.

70. اللوامع‌الالهیة فی المباحث‌الکلامیه، فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیوری (م. 826ق.)، تحقیق محمدعلی قاضی طباطبائی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق.

71. المحجة فیما نزل فی القائم الحجه، بحرانی، ‌سید هاشم حسینی (م. 1107ق.)، بیروت، ‌مؤسسة‌الوفاء، 1983م.

72. مسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، شیبانی (م. 241 ق.)، بیروت، دارصادر.

 

73. معجم رجال‌الحدیث و تفصیل طبقات‌الرواة، خوئی، سید ابوالقاسم موسوی (م. 1413ق.)، 1413ق.

74. المعجمالکبیر، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، تحقیق حمدی سلفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1404ق.

75. مقاتلالطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین (م. 356ق.)، تحقیق کاظم مظفر، قم، دارالکتاب، 1385ق.

76. الملل و النحل، شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (م. 548ق.)، تحقیق محمد سیدگیلانی، بیروت، دارالمعرفة، 1422ق.

77. من لا یحضره الفقیه، صدوق،‌ محمد بن علی (م.381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم،‌ نشر اسلامی، 1404ق.

78. مناقب آل ابی‌طالب، ابن‌شهر آشوب، محمد بن علی (م. 588ق.)، تحقیق گروهی از اساتید نجف اشرف، النجف الاشرف، المکتبة الحیدریة، 1376ق.

79. منتخب‌الاثر فی الامام الثانی‌عشر (ع)، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌ العظمى صافی گلپایگانی مدظله‌العالی، 1430ق.

80. نزهة‌الناظر و تنبیه‌الخاطر، حلوانی، حسین بن محمد (م. قرن 5)، قم، مدرسة الامام المهدی (ع)، 1408ق.

81. ینابیع‌المودة لذوی‌القربی، قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (م. 1294ق.)، تحقیق سید علی جمال اشرف حسینی، دارالاسوة، 1416ق.

 

نويسنده: