وریز وجوهات
در ميان تكاليف و فرايض اخلاقى، كم تكليفى مانند امر به معروف و نهى از منكر مؤثر در اصلاح امم و تكامل طوايف است. زنده ترين ملّت ها آن ملّتى است كه موقعيت امر به معروف و نهى از منكر در ميان آنها محفوظ‌تر و محترم تر باشد. ميزان رشد و بلوغ هر طايفه از...
شنبه: 10/خرد/1399 (السبت: 7/شوال/1441)

59. دوستدار علي(ع) دوستدار رسول خدا(ص) است

عَنْ سَلْمَان الْفَارِسِيّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«يَا عَلِيُّ، مُـحِبُّكَ مُـحِبِّي، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِي».[1]

سلمان فارسي نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود:

«اي علي! محبّ تو دوستدار من است و دشمن تو دشمن من خواهد بود».

 

[1]. ديلمي، فردوس‌الاخبار، ج5، ص408؛ ابن‌مغازلی، مناقب، ص189؛ عجلونی، كشف‌الخفاء، ج2، ص384؛ هيثمي، مجمع‌الزاوئد، ج9، ص132؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج11، ص622؛ ابن‌عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص369؛ صالحی شامی، سبل ‌الهدی ‌و ‌الرشاد، ج11، ص293.

نويسنده: