وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
چهارشنبه: 30/خرد/1397 (الأربعاء: 6/شوال/1439)

مجازات جایگزین

س8. نظر به تحول مجازات‌ها در جهت تطبیق با ضرورت‌های اجتماعی و مبارزه هرچه کارآمد با پدیده مجرمانه یکی از مجازات‌هایی که در دهه‌های اخیر

 

علمای سیاست کیفری پیشنهاد کرده و وارد سیستم کیفری برخی از کشور‌ها شده، مجازات خدمات عمومی یا انجام کارهای عام‌المنفعه به‌عنوان کیفر جایگزین مجازات می‌باشد. با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است:

1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازات‌های بازدارنده، که این تقسیم‌بندی عیناً برگرفته از اصول و مبانی اسلامی است.

آیا به نظر حضرتعالی کارهای عام‌المنفعه به‌عنوان یک مجازات می‌تواند جایگزین هریک از مجازات‌های پنج‌گانه مذکور در ماده 12 قانون مجازات اسلامی شود یا خیر؟ خواهشمند است در صورت امکان به‌طور مشروح و مستدل مرقوم فرمایید.

ج. به نحو اشاره و خلاصه امور عام‌المنفعه مشروعه در جای خود بسیار خوب و ثمرات حسنه دنیوی و اخروی دارد لکن نمی‌تواند جایگزین قوانین جزایی و یا مجازات‌های معینه برای جرایم که به‌منظور تطهیر فرد و جامعه و جلوگیری از توسعه فساد، تشریع شده بگیرد؛ بلکه ممکن است به اشخاصی که تمکن مالی دارند جرئت بیشتر برای ارتکاب خلاف بدهد و بالنتیجه در طول زمان موجب وقوع فسادهایی بیشتر شود و تبعات دیگر نیز دارد مانند اینکه در آینده، امور دیگری را جایگزین قوانین دیگری بنمایند که نتیجه‌اش فقه جدید در مقابل فقه اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و گمراهی جامعه اسلامی است ان‌شاءالله موفق باشید. والله العالم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: