وریز وجوهات
ریاست و مدیران مؤسسه پژوهشی عروة الوثقی صبح امروز شنبه، شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷ با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دیدار و گفتگو و از رهنمودهای معظم له بهره مند شدند.
شنبه: 29/دى/1397 (السبت: 12/جمادى الأول/1440)

کیفیت اجرای حد

س145. با توجه به اینکه اجرای حدّ جلد در شرب خمر بر مرد باید بر بدن بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) انجام گیرد بفرمایید:

 

1. در صورتی که مجری حکم حدّ جلد را از روی لباس زده باشد، آیا چنین اجرایی مسقط حدّ شرب خمر می‌باشد یا دوباره باید مجازات به شکل صحیح اجرا شود؟

2. در صورت مثبت بودن پاسخ، حکم اجرای اولیه چه می‌شود؟ آیا مأمور اجرای حکم نسبت به آن قصاص می‌شود یا حکم دیگری دارد؟

ج1و2. اگر تبانی و قراری از طرف مجری حدّ و محکوم به حدّ نبوده و لباس نوعی بوده که محکوم ألم حدّ را احساس کرده باشد، تجدید اجرا محلّ اشکال، و احتیاط در ترک است. والله العالم

3. در صورتی که در نامه اجرای حکم، قاضی تصریح کرده باشد که باید تازیانه بر بدن مجرم بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود که مأمور یا مأمورین اجرا، به عمد و یا به جهت اهمال و سهل‌انگاری در نحوه اجرای حکم، این‌گونه حکم را اجرا کرده‌اند، آیا می‌توان آنان را تعزیر نمود؟

ج. بلی، در فرض سؤال، تعزیر می‌شوند. والله العالم

4. چنانچه امور فوق احراز نشود و یا مشخص شود که این عمل از روی غفلت و قصور انجام گرفته، چه حکمی متوجه آنان خواهد شد؟

ج. در فرض مذکور، بأسی بر آنان نیست. والله العالم

س146. نسبت به شدت تازیانه‌ها و کیفیت اجرای حد بفرمایید؟

1. با توجه به اینکه در برخی از روایات آمده است که شدت تازیانه‌های شارب خمر شدیدتر از اجرای حد قذف می‌باشد و در برخی دیگر از روایات

 

آمده است که تازیانه‌های حدّ قذف معمولی زده می‌شود شدّت تازیانه‌ها در اجرای حدّ شرب خمر چگونه باید باشد؟ و آیا مانند حد زنا باید أشدّ ضرب بوده باشد یا از نظر شدت بین حد زنا و حد قذف می‌باشد؟

ج. شدت ضرب موضوع عرفی است و کیفیت آن با نظر عرف معین می‌شود. والله العالم

2. در هنگام اجرای حد شرب خمر بر مرد، در بسیاری از موارد، محدود پس از چند ضربه خود را روی زمین می‌اندازد یا قادر به ادامه ایستادن نمی‌باشد و بر زمین می‌افتد، آیا می‌توان باقیمانده تازیانه‌ها را در حال خوابیده بودن وی جاری کرد یا باید به وسیله‌ای وی را سر پا نگهداشت (مانند بستن وی بر ستون و مانند آن) و در حال ایستاده بر او اجرای حد کرد یا در چند مرحله در حال ایستاده باید اجرای حد صورت گیرد یا...؟ تکلیف چیست؟

ج. اگر قادر بر ادامه ایستادن نباشد، بقیه در غیر حال قیام انجام می‌شود. والله العالم

3. در فرض (2) چنانچه سرپا نگهداشتن وی به شکل متعارف ممکن نباشد، رعایت امری نزدیک به آن مانند نیمه ایستاده نگهداشتن او یا انداختن وی بر روی نرده یا مبل و مانند آن از حیث لزوم یا جواز آن چگونه است؟

ج. به هر مقدار که ممکن باشد مراعات شود. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: