وریز وجوهات
  بسم الله الرحمن الرحیم قال الله الحکيم: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» سلام و تحيّات خداوند بر کساني که نماز را برپا مي دارند و نداي آسماني توحيد را پاسخ مثبت داده و به سوي ذکر و ياد آفريدگار جهان مي شتابند. درود و رحمت الهي بر کساني باد...
دوشنبه: 19/آذر/1397 (الاثنين: 1/ربيع الثاني/1440)

دیه دست و پا

س564. فردی که دستش قطع شده است، دست فرد دیگری را به خود پیوند می‌زند، آنگاه این دست توسط دیگری قطع می‌شود، بفرمایید:

1. چه مسئولیتی متوجه جانی می‌گردد؟

ج. در فرض سؤال که پیوند شده و جزء بدنش محسوب است، کسی که آن را قطع کند، باید نصف دیه را بدهد. والله العالم

2. آیا بین صورتی كه دست پیوند زده شده به‌طور کامل ترمیم یافته باشد و صورتی که به‌طور ناقص ترمیم یافته باشد، تفاوت وجود دارد؟

ج. در فرض سؤال اگر پیوند مؤثر و جزء بدنش شده، چنانچه نقص آن شلی باشد، جانی باید ثلث دیه دست را بدهد و اگر نقص دیگری است، باید ارش داده شود و چون فعلاً تعیین ارش امکان ندارد، باید طرفین با مصالحه کار را خاتمه دهند. والله العالم

س565. متمنی است فتوای شریف را در مورد ثبوت دیه یا دیه همراه با ارش در هر یک از فروض زیر بیان فرمایید:

1. قطع دست یا پا از مچ؟

ج. در قطع یک دست یا یک پا از مچ، نصف دیه کامله است. والله العالم

2. قطع دست تا مقداری از ساعد یا قطع پا تا مقداری از ساق؟

ج. در فرض سؤال، نصف دیه و بنابر مشهور برای مقدار زاید ارش است ولی نسبت به مقدار زاید، احتیاط به مصالحه ترک نشود. والله العالم

 

3. قطع دست از آرنج یا قطع پا از زانو؟

ج. نصف دیه کامله است. والله العالم

4. قطع دست تا مقداری از بازو یا قطع پا تا مقداری از ران؟

5. قطع دست یا پا به طور کامل؟

ج. جوابش عین جواب (2) است. والله العالم

س566. در اثر تیراندازی با اسلحه شکاری (ساچمه‌زنی)، مجنی‌ّعلیه از ناحیه دست و یا سایر اعضا (پا) که دیه معین دارد، مجروح و ساچمه در گوشت نفوذ کرده و پزشک نوع جراحات وارده در اثر ساچمه را دامیه و سایر جراحات اعلام نموده است. در این فرض، آیا هریک از جراحات یک نافذه محسوب و یکصد دینار دیه تعلق می‌گیرد یا اینکه باید برای هریک از جراحات دیه آن جرح، به نسبت آن عضو سنجید؟ چنانچه دیه جراحات و یا نافذه بیش از دیه آن عضو باشد، چه کار باید کرد؟

ج. در فرض سؤال، هریک از جراحات وارده، دیه دارد و اگر مجموع دیات جراحات، زاید بر دیه اصلی عضو باشد، مانعی ندارد. والله العالم

س567. پسر بچه 11 ساله‌ای در اثر تصادف با ماشین، مضروب و مجروح گردیده كه موارد جرح به شرح زیر می‌باشد:

1. پوست و گوشت قسمت زیادی از ماهیچه ساق پا و ران مجروح و لِه گردیده (در حدی كه گوشت‌های جدا شده از پا به زمین ریخته است).

2. باعث خرد شدن و قطعه‌قطعه شدن كاسه زانو و مفصل گردیده است.

 

3. بعضی از اعصاب و رگ‌های زیر زانو و ماهیچه‌ها كه در سلامت و حركت پا نقش دارند در حد پاره شدن بوده است.

4. صفحه رشد مابین مفصل زانو (كه از سنین كودكی الی 18 سالگی باعث قد كشیدن و رشد استخوان ساق پا و ران می‌شود) از بین رفته در نتیجه این پا كوتاه می‌ماند و پای دیگر رشد طبیعی خود را دارد. نهایتاً پس از جراحی‌های مكرر و پیوندهای لازم، پای مصدوم كج و كوتاه و زانویش بی‌حركت و مقداری خمیده مانده كه طبق نظریه پزشكی قانونی در مجموع و شرایط فعلی 65 درصد نقص عضو (نسبت به ارزش عضوی) ایجاد شده است.

خواهشمند است مقدار دیه یا ارش را كه شخص ضارب و مقصر نسبت به موارد فوق باید بپردازد را بیان فرمایید.

5. جهت ترمیم گوشت و پوست پای مصدوم از پای دیگرش گوشت و پوست برداشته و پیوند زده‌اند، آیا پای سالم هم كه تكه‌برداری شده و اثراتش باقی است، ارش دارد؟

ج. ظاهراً مورد سؤال، از موارد رضّ است و چون صدمه به پای مصدوم وارد شده و با معالجه بهبودی كامل نیافته، دیه آن یك ششم دیه كامله است كه باید پرداخت شود ولی نسبت به گوشت و پوست پای دیگر مصدوم كه جهت معالجه جراحت وارده برداشته شده و اثرش نیز باقیمانده، جانی ضمانی ندارد. والله العالم

س568. اگر شخصی بر اثر تصادف هر دو دست و هر دو پای آن طبق نظریه پزشکی قانونی، فلجی نسبتاً شدید پیدا کند. آیا دیه مقدره دارد؟ و اگر دیه دارد، چه میزان است یا اینکه باید طبق نظر حاکم ارش پرداخت شود؟

 

ج. در فرض سؤال، چنانچه صدق شلی بکند، دیه شلی هر عضوی، دیه خود عضو است. والله العالم

س569. دیه جراحات در انگشتان دست را باید به نسبت دیه انگشت سنجید یا به نسبت دیه دست؟

ج. به نسبت دیه انگشت محاسبه می‌شود. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: