وریز وجوهات
  بسم الله الرحمن الرحیم قال الله الحکيم: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» سلام و تحيّات خداوند بر کساني که نماز را برپا مي دارند و نداي آسماني توحيد را پاسخ مثبت داده و به سوي ذکر و ياد آفريدگار جهان مي شتابند. درود و رحمت الهي بر کساني باد...
يكشنبه: 18/آذر/1397 (الأحد: 30/ربيع الأول/1440)

شرایط اجرای مجازات شلاق

س136. شلّاق بر کدام قسمت‌های بدن محکوم باید وارد شود و بر کدام قسمت‌ها نباید وارد شود؟ آیا به یک قسمت از بدن باید وارد شود یا تمام قسمت‌های بدن به صورت پراکنده و یکنواخت؟

ج. به هر قسمت از بدن جایز است غیر از قسمت‌هایی که استثنا شده و در کتب مفصّله مذکور است مانند سر و صورت و مذاکیر. والله العالم

س137. اگر مجری حکم شلّاق اشتباهاً بیشتر از مورد حکم شلّاق زد چه باید کرد؟

ج. هر مقدار که شلّاق‌زننده زیادتر زده، با تقاضای محدود قصاص می‌شود. والله العالم

س138. اگر دو نفر بر اثر شکایت متقابل محکومیت شلّاق داشته باشند، آیا تهاتر قهری صورت می‌گیرد مثلاً زید به عمرو فحش داده و عمرو به زید و دادگاه هریک از این دو نفر را به سی ضربه شلّاق محکوم کرده، آیا در مرحله اجرا این دو مجازات با تهاتر قهری کأن لم یکن و اجراء نمی‌شوند؟ آیا دادگاه می‌تواند در زمان صدور حکم این تهاتر قهری را مراعات و مجازات برای هیچ‌یک صادر ننماید؟ آیا در موارد فوق، بین جرایم مشابه و جرایم غیر مشابه فرق است؟ آیا بین حدود (مانند حدّ قذف) و غیر حدود (مانند سرقت تعزیری) فرق است؟ آیا در صورتی که زید به 40 ضربه و عمرو به 30 ضربه محکوم شده است به 30 ضربه تهاتر قهری صورت می‌گیرد؟ آیا تهاتر قهری در دیات و سایر مجازات‌ها نیز جاری می‌شود؟

ج. در مورد سؤال تهاتر قهری نیست. بلی، آن دو نفر می‌توانند همدیگر را عفو کنند. والله العالم

 

س139. با عنایت به حدیث (لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیهِ)، آیا قاذف در موارد ذیل محکوم به حدّ می‌شود:

1. مقذوف میت است و تنها وارث وی صغیر یا مجنون است؟

2. مقذوف قبل از مطالبه یا عفو از حدّ از دنیا رفته و تنها وارث او صغیر یا مجنون است؟

ج1و2. کسی که مال میت را به ارث می‌برد حدّ قذف را نیز به ارث می‌برد غیر از زوج و زوجه. والله العالم

3. در فرض بند (2) چنانچه صغیر یا مجنون نیز از دنیا برود، آیا حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود؟ با فرض انتقال حق به ایشان چنانچه آنها بالغ و عاقل باشند، آیا حقّ مطالبه حدّ دارند یا چون صغیر و مجنون واسطه بوده‌اند حدّ قذف منتفی است؟

4. چنانچه حدّ منتفی باشد، آیا حقّ مطالبه تعزیر دارند؟

ج3و4. حدّ قذف به ورثه آنها منتقل می‌شود و می‌توانند فوراً مطالبه کنند. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: