وریز وجوهات
مرجع عالیقدر شیعه حضرت آية اللّه العظمى صافی گلپایگانی مدظله العالی :   - هویّت شهر مقدّس قم، باید محفوظ بماند. - برنامه های خوب شهرداری در جهت تعظیم شعائر ادامه پیدا کند. - خدمت به محرومان و ضعفا را سرلوحه اقدامات خود قرار دهید....
دوشنبه: 3 / 07 / 1396 ( )

قرعه و رابطه آن با اماره و استصحاب

س793. آیا قرعه، اصل است یا اماره یا دلیل؟ (زیرا برخی از فقهای عظام قائلند قرعه غالباً مطابق واقع است پس اماره است و برخی آن را اصل می‌دانند و...؟

ج. ظاهراً قرعه اماره است. والله العالم

س794. آیا تنها قاضی می‌تواند اعمال قرعه کند یا اعمال قرعه اعم است؟

ج. اعمال قرعه، اختصاص به قاضی دارد. والله العالم

س795. در مقام تعارض قرعه با استصحاب یا اصول دیگر، کدام مقدم است؟

س796. آیا در شرایط فعلی جهان که برای کشف حقیقت از طرفی مانند نظریه کارشناسان، معاینه محلی و... استفاده می‌شود باز هم باید قرعه اعمال شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نظریه کارشناسی، معاینه محلی و امارات و... نیز می‌تواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟

س797. موارد اعمال قرعه و محل جریان آن چیست؟

ج. گرچه ظاهراً قرعه اماره است و اماره مقدم بر اصل می‌باشد ولی در قرعه خصوصیتی است که اصل بر آن مقدم است زیرا مورد قرعه امری است مشتبه و در تشبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی است که هیچ طریقی برای حل مشکل وجود نداشته باشد و احتیاط موجب عسر و حرج شدید باشد یا اصلاً ممکن نباشد و چون با جریان استصحاب و سایر اصول مشکل حل می‌شود موردی برای قرعه باقی نمی‌ماند و نیز اگر از معاینه و نظر کارشناس اطمینان حاصل شود. والله العالم

 

س798. آیا قرعه عزیمت است (عمل به آن واجب و ترکش جایز نیست) یا رخصت است؟

س799. در مواردی که قرعه اعمال می‌شود آیا ترتیب آثار آن لازم است و تخلف از مقتضای آن و عدول از آن جایز نیست؟

ج. نیاز به استقصاء دارد ولی از عبارت علما استفاده می‌شود که اجمالاً در بعضی موارد عزیمت است و آثار شرعی بر آن مترتب است مانند اعمال قرعه برای تعیین غنم موطوئه یا برای تعیین مطلقه‌ای که مردد بین چند زوجه باشد. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: