وریز وجوهات
روز سه شنبه 13 صفر المظفر 1440 (مطابق با اول آبان 1397) اعضای محترم شورای عالی حوزه‌های علمیه با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف، با ایشان، دیدار کرده و از توصیه‌های معظّم له بهره‌مند شدند. در ابتدای این...
چهارشنبه: 23/آبا/1397 (الأربعاء: 5/ربيع الأول/1440)

مالیت ورقه سهم

س804. شرکت‌های سهامی تجاری اوراق بهاداری را به نام اوراق سهام در اختیار سهام‌داران خود می‌گذارند و آنان اوراق مزبور را در قالب عقود مختلف به

 

دیگران انتقال می‌دهند البته بعضی از این اوراق با نام بوده و فقط متعلق به شخصی دانسته می‌شود که نام وی در ورقه قید شده و بعضی دیگر بی‌نام بوده و دارنده آن مالکش شناخته می‌شود. با توجه به این مطلب، لطف فرموده فتوای مبارک را در خصوص سؤالات زیر مرقوم نمایید. اشاره به ادله مورد نظر موجب مزید امتنان خواهد بود.

1. آیا ورقه سهم، به‌خودی‌خود مالیت دارد؟ و در فرض مالیت، آیا مال منقول تلقی می‌شود؟

ج. ظاهر این است که ورقه سهم، سند مالکیت آن سهم از شرکت و کارخانه است و به نحوی خود مال تلقی نمی‌شود ولی امحاء و اتلاف آن از طرف غیر اگر سبب سلب اعمال مالکیت مالک آن بشود، موجب ضمان است. والله العالم

2.آیا ورقه سهم می‌تواند سند مالکیت سهام‌دار یا طلب او بوده باشد؟

ج. بلی، می‌تواند بلکه ظاهر این است که سند است. والله العالم

3. با توجه به ماهیت سهم، آیا می‌توان ورقه سهم را موضوع معاملاتی نظیر بیع، صلح، هبه، وقف و وصیت قرار داد؟

ج. ورقه سهم بنفسها موضوع معاملات مذکوره قرار نمی‌گیرد ولی سهام شرکت و کارخانه‌ای که ورقه حاکی از مالکیت آن است با رعایت شرایط عقود مرقومه مورد معامله واقع می‌شود. والله العالم

4. آیا می‌توان برگه سهام را موضوع عقد رهن قرار داد؟

ج. جواز آن قابل توجیه است و مع‌ذلک محل تأمل می‌باشد. والله العالم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: