وریز وجوهات
مقابله با حجاب، محور دشمنی با فرهنگ اسلام   اشاره: 21 تیرماه سالروز قيام خونين مسجد گوهرشاد مشهد مقدّس عليه كشف حجاب در تقويم جمهوری اسلامی به نام روز «عفاف و حجاب» نامگذاری شده است. مرجع عالیقدر آيت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله‌...
سه شنبه: 3 / 05 / 1396 ( )

کالبدشکافی

س744. از آنجایی که امروزه نظریه پزشکی قانونی به‌عنوان یکی از طرق مطمئن در امورات و مسائل قضایی به‌شمار می‌رود و عمدتاً تشخیص و تعیین علت تامه مرگ یکی از وظائف آنهاست و در اکثر موارد تشخیص و تعیین دقیق علت فوت فقط با کالبدشکافی مقدور است و با انجام این عمل، حقیقت کشف حق اولیای دم احقاق می‌گردد. لطفاً نظر مبارک را پیرامون کالبدشکافی و تشریح جسد حتی عنداللزوم جدا کردن بعضی از اعضای بدن از همدیگر را بیان فرمایید؟

 

ج. کالبدشکافی در موازین قضایی شرعی به‌منظور شناختن مجرم و غیره جایز نیست و علاوه موجب تعلق دیه است و متهم اگر از راه‌های شرعی جرمش ثابت نشود، آزاد می‌شود. والله العالم

س745. تشریح کالبدشکافی، امروزه یکی از رشته‌های پزشکی است که در دنیا دارای اهمیت فراوانی است و مراکز مهم علمی و پژوهشی در این زمینه مشغول فعالیت هستند که عمدتاً به اثبات نسب به قصد کشف جرم و هر هدف عقلایی دیگر یا صرفاً به قصد آموزش‌های پزشکی اجسادی را کالبدشکافی می‌نمایند. لطفاً نظر مبارک را در جواز و عدم جواز توضیحاً مرحمت فرمایید؟

ج. جایز نیست. بلی برای آموزش‌های پزشکی نسبت به بدن کافر جایز است. والله العالم

س746. از آنجایی که احترام میت مسلمان لازم است در صحنه قتل یا در سالن تشریح عمدتاً این مسئله مورد توجه قرار نمی‌گیرد و از طرفی در جهت ارتقای دانش پزشکی و کشف علمی جرم و بررسی صحنه قتل و احقاق حق، ضرورت تشریح مشخص می‌شود که به نظر می‌رسد تشریح و احترام در تزاحم با هم هستند. در این صورت تکلیف چیست؟

ج. جهت ارتقای علم پزشکی می‌توانند از بدن کافر استفاده کنند و اما برای کشف جرم وغیره به جواب سؤال قبل مراجعه شود. والله العالم

س747. آیا قضات محاکم با توجه به پیشرفت‌های علمی پزشکی قانونی می‌توانند به استناد نظرات آنان از باب یکی از طرق اثبات، صدور حکم نمایند یا خیر؟

 

ج. نمی‌توانند. بلی اگر به نحوی باشد که برای قاضی شرعی علم حاصل شود مثل سایر موارد به علم خود عمل می‌کند. والله العالم

نويسنده: 
کليد واژه: