وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم «إنّا لله و إنّا إلیه راجعون» رحلت آیة الله زاده معظّمِ مرجع عالیقدر مرحوم آیة الله العظمی آقای حاج سید احمد خوانساری قدّس سره حجة الإسلام و المسلمین آقای حاج سید جعفر خوانساری ره صهر مکرّم مرجع عالیقدر مرحوم آیة الله...
يكشنبه: 18/آذر/1397 (الأحد: 30/ربيع الأول/1440)

متفرقه تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

س690. این حقیر خاله‌ای داشتم که تا حدود دو سوم عمرش را در حال عقل و هوش سپری نموده بود بعد دچار مرض اعصاب شده در نتیجه پسرانش هریک به نام... و... و... که از خانم دیگری بودند یعنی (ناپسری) بعد از تصویب و مشورت خاله‌ام را به بهانه اینکه پسرت در پایتخت افغانستان مشغول سربازی و

 

خدمت است برای دیدن به آنجا برد. لذا او را در شهر کابل به پسرش نرسانیده رهایش می‌نماید. لذا این خانم مظلومه از آن تاریخ به بعد مفقودالاثر است. با توجه به اینکه بیشترین جمعیت پایتخت افغانستان را اهل سنت تشکیل می‌دهند کدام اهل سنت؟ یعنی ناصبی‌ها که در روز عاشورا عروسی می‌نمایند و با مقدسات دینی به شدّت مخالفند این از یک سو، و شرایط امنیتی و نظم در مدت 25 سال در کابل مفقود و معدوم و نگران‌کننده، این از سوی دیگر با بحران‌های کذایی کسی که با مادرش این‌گونه ظالمانه برخورد نماید. لطفاً بفرمایید اینها چگونه مجازاتی را در قبال دارند؟ قابل ذکر است که جزای اخروی و دنیوی اینها چیست؟

ج. از قضیه شخصیه اطلاع ندارم ولی اگر چنین امری واقع شده و به ثبوت برسد، مرتکب عمل باید تعزیر شود. والله العالم

 

 

موضوع: 
نويسنده: