وریز وجوهات
السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ التَّقْوَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْحُجَجُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا ...   مجلس عزاداری سالروز تخریب حرم ائمه بقیع (ع). با حضور علماء، فضلا، هیئات مذهبی و...
جمعه: 1/تير/1397 (الجمعة: 8/شوال/1439)

دیه مو

س550. اگر فردی موی صورت مردی را از بین ببرد و به نظر خبره، رویش مجدّد مو ممکن باشد و مطابق آن به مجنی‌ّعلیه ثلث دیه پرداخت شود، آنگاه با گذشت زمان، خلاف نظر خبره ثابت شود. آیا پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه و دیه کامل مرد به مجنی‌ّعلیه لازم است؟

ج. بلی، پرداخت بقیه لازم است. والله العالم

 

س551. چنانچه کسی قسمتی از موی سر مردی را از بین ببرد، بفرمایید:

1. اگر موی از بین رفته دیگر نروید، حکم چیست؟

2. اگر موی از بین رفته دوباره بروید، چه حکمی دارد؟

ج. اگر تمام موی سر مرد را از بین ببرد به‌طوری‌که دیگر نروید باید دیه کامله بدهد و اگر بروید ارش دارد. بنابراین اگر قسمتی را از بین ببرد و نروید، باید مساحت مقدار از بین رفته نسبت به تمام سر را محاسبه و به همان نسبت دیه کامله بدهد و اگر بروید، ارش دارد. والله العالم

س552.چنانچه کسی قسمتی از موی صورت مردی را از بین ببرد، بفرمایید:

1. در فرضی که موی از بین رفته دیگر نروید، چه مسئولیتی متوجه جانی می‌شود؟

2. در فرضی که موی از بین رفته دوباره بروید، چه مسئولیتی متوجه جانی می‌شود؟

ج. اگر تمام موی لحیه را از بین ببرد به‌طوری‌که دیگر نروید، باید دیه کامله بدهد و اگر قسمتی را از بین ببرد و بروید به نحوی که در جواب سؤال قبل بیان شد، عمل نماید و اگر بروید چنانچه همه لحیه را از بین برده، ثلث دیه کامله و اگر قسمتی را از بین برده محتمل است به طریقی که قبلاً نوشته شد نسبت‌سنجی شود و محتمل است ارش باشد و احتیاط به مصالحه ترک نشود. والله العالم

س553. فقهای عظام فرموده‌اند: اگر کسی موی سر مردی را طوری از بین ببرد که دوباره بروید، باید ارش پرداخت شود. لطفاً بفرمایید آیا از بین بردن موی سر، شامل تراشیدن آن به وسیله ماشین اصلاح و مانند آن (بدون رضایت شخص) نیز می‌شود یا خیر؟

ج. شامل تراشیدن به نحو مذکور در سؤال نیز می‌شود ولی ظاهراً ارش آنها یکسان نیست. والله العالم

 

س554. در صورتی که کسی قسمتی از موی سر زنی را از بین ببرد، بفرمایید:

1. اگر موی از بین رفته دیگر نروید، حکم چیست؟

2. اگر موی از بین رفته دوباره بروید، چه حکمی دارد؟

ج1و2. در فرض سؤال، باید ملاحظه نسبت بشود مثلاً اگر به‌حسب مساحت، ثلث موهای سر را از بین برده، چنانچه بعداً نرویند، ثلث دیه کامله زن را باید بدهد و هکذا و اگر برویند ارش بدهد. والله العالم

س555. اگر فردی موی سر مردی را از بین ببرد و به نظر خبره رویش مجدّد مو ممکن باشد و مطابق آن به مجنی‌ّعلیه ارش پرداخت شود ولی با گذشت زمان خلاف نظر خبره ثابت شود. آیا پرداخت مابه‌التفاوت ارش و دیه کامل مرد به مجنی‌ّعلیه لازم است؟

ج. در فرض سؤال، باید مابه‌التفاوت پرداخت شود. والله العالم

س556. آیا ملاک در روییدن مجدد مو، روییدن فعلی آن است یا روییدن شأنی و اقتضایی؟

توضیح اینکه در برخی موارد، اگر مجنی‌ّعلیه به پزشک مراجعه و اقدام به درمان کند، موی از بین رفته دوباره می‌روید ولی این کار را نمی‌کند و مو دوباره نمی‌روید. آیا در این فرض مسئولیت جانی، مسئولیت از بین بردن مویی است که دیگر نمی‌روید یا مویی که دوباره می‌روید؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه مجنی‌ّعلیه اقدام به درمان نکند و موی او دوباره نروید، جانی باید دیه کامله بپردازد. والله العالم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: