وریز وجوهات
  صبح امروز 11 رجب المرجب 1440 (27/12/97) وزیر محترم امور خارجه و هیئت همراه با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف با ایشان، دیدار و از توصیه‌های معظم له بهره‌مند شدند. در ابتدای این دیدار، آقای دکتر...
دوشنبه: 5/فرو/1398 (الاثنين: 18/رجب/1440)

تعدد جرم

س30. شخصی به جهت ارتکاب یک فقره سرقت تعزیری دستگیر می‌گردد و حاکم پس از احراز موضوع علی‌رغم شدید بودن مجازات قانونی سرقت که شامل

 

حبس و شلاق می‌باشد با در نظر داشتن اعلام گذشت شاکی و بدین سبب که مشارالیه فاقد سابقه سرقت می‌باشد با لحاظ تخفیف، متّهم را صرفاً به شلاق محکوم می‌نماید که با توجه به تسلیم بودن محکوم‌علیه به حکم صادره، بلافاصله به اجرا در آمده و پس از گذشت چند روز از اجرای حکم مشخّص می‌گردد که محکوم‌علیه قبل از ارتکاب سرقتی که مجازات آن اجرا شده مرتکب سرقت دیگری نیز گردیده که پس از اعلام شکایت شاکی جدید و دستگیری متّهم مشارالیه فوراً به سرقت قبل خود نیز اعتراف می‌نماید. با این اوصاف و با عنایت به اینکه قانون در این خصوص (سرقت تعزیری) ساکت است مسأله این است که:

آیا می‌توان به جهت جرمی که قبل از اجرای حکم و یا حتّی قبل از جرم مشابهی که متّهم به‌خاطر آن مجازات شده، اتّفاق افتاده و بعد از اجرای مجازات کشف شده، متّهم را محکوم و مجازات نمود؟

ج. در فرض سؤال، سرقت قبلی حکم خود را دارد و با درخواست مسروق‌منه، باید سارق محاکمه شود. والله العالم

س31. در خصوص تداخل یا عدم تداخل در مجازات‌های تعزیری و جمع چند مجازات تعزیری بفرمایید:

1. اگر فردی مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد، از نظر اعمال مجازات نسبت به وی، آیا اصل بر جمع مجازات‌ها و عدم تداخل است یا اصل تداخل حاکم است؟

2. در صورت حاکمیت اصل تداخل، مجازات کدام جرم قابل اعمال می‌باشد؟

 

3. آیا یکسان بودن و یکسان نبودن جرایم ارتکابی از جهت حکم فوق تفاوت دارد؟

ج1و2و3. به طور کلی اصل تعزیر و چگونگی آن به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است و الزامی نیست و اصل تداخل و غیره در باب تعزیر مطرح نیست. والله العالم

4. آیا در مورد فوق بین تعزیرات فقهی (شرعی) و تعزیرات حکومتی تفاوت وجود دارد؟

ج. بیان شد که چگونگی تعزیر با نظر حاکم شرع جامع الشرایط است و تعیین تعزیر به‌عنوان کلّی صحیح نیست. والله العالم

5. درباره جمع مجازات حدّی و تعزیری چنانچه فردی مرتکب جرایمی شود که بعضی مستوجب حد و بعضی مستوجب تعزیر باشد یا اینکه یک جرم را انجام دهد که هم حد داشته باشد هم تعزیر، اصل بر تداخل مجازات است یا عدم تداخل؟ در صورت تداخل، کدام مجازات اعمال می‌شود؟

ج. هر جرمی که حد داشته باشد، حدش اجرا می‌شود و تعزیر در هر موردی که حاکم شرع جامع الشرایط صلاح بداند، اجرا می‌شود و تداخل با حد ندارد. والله العالم

س32. اگر شخصی مرتکب چند جرم تعزیری شده، آیا باید مجموع شلاق که برای چند جرم محکوم می‌شود از 74 ضربه کمتر باشد یا باید شلاق هر جرم کمتر از 74 ضربه باشد، نتیجتاً مجموع می‌تواند از 74 ضربه بیشتر باشد؟ آیا در این خصوص بین جرایم مشابه (مانند لواط تعزیری و زنای تعزیری) و غیر مشابه فرق است؟ و در صورتی که مجاز به صدور حکم به بیشتر از 74 ضربه هستیم، آیا حدّاکثر دارد؟ مثلاً آیا می‌شود متّهم را به 1000 ضربه شلاق محکوم کرد.

ج. در فرض سؤال، اسباب تعزیر هر یک جداگانه ملاحظه می‌شود. والله العالم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: