وریز وجوهات
دهه‌ی اول ماه مبارک رمضان: - نماز ظهر به امامت آیت الله صلواتی. - سخنران بعد از نماز ظهر: حجة الاسلام صادقی واعظ.     دهه‌ی دوم و سوم ماه مبارک رمضان:‌ - نماز ظهر به امامت آیت الله صلواتی. - سخنران بعد از...
يكشنبه: 6/خرد/1397 (الأحد: 12/رمضان/1439)

مراجع رسیدگی به تخلفات کارکنان ادارات

س800. در مورد دادگاه‌های اداری که به تخلفات کارمندان رسیدگی می‌کنند و حکم به پرداخت جریمه یا انفصال از خدمت به‌طور موقّت یا دائم و امثال اینها صادر می‌نمایند آیا همان شرایطی که در قاضی لازم است از قبیل اجتهاد و عدالت و غیره در اعضای حکم‌دهندگان این دادگاه‌ها لازم است وجود داشته باشد یا لازم نیست؟

ج. به‌طورکلّی در هر موضوعی که اختلافی در بین باشد که رفع آن محتاج به حکم قاضی باشد باید رفع نزاع به وسیله قاضی جامع الشرایط انجام بگیرد. والله العالم

س801. اگر متهمی به محکمه و قاضی کتباً اعلام کند که من از تخلّفات و تقصیرات منتسبه مبرّا هستم و از محکمه و قاضی بخواهد که او را احضار کنند تا حضوراً توضیحات لازم را بدهد و مدارک بی‌گناهی خود را ارائه نمایند در چنین

 

فرضی آیا قاضی و دادگاه حق دارد به تقاضای او توجهی نکرده و بدون احضار متهم غیاباً رأی صادر کند و اگر چنین حکمی صادر شود محکوم به بطلان است یا خیر؟

ج. در موردی که به نظر قاضی جامع الشرایط حضور متّهم لازم نباشد نظر قاضی متّبع است. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: