وریز وجوهات
بسمه تعالی به اطلاع کلیه مؤمنان خداجوی می رساند که حلول ماه رمضان بر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی ثابت گردیده و پنج شنبه 27 اردیبهشت، اول ماه رمضان 1439 می‌‌باشد
جمعه: 4/خرد/1397 (الجمعة: 10/رمضان/1439)

گواهی

س695. زنی از همسرش وکالت در طلاق خویش با حق توکیل غیر با انتخاب نوع طلاق داشته است. پس از دادن وکالت به مجری طلاق که روحانی موثقی است، شخص مزبور صیغه طلاق را در حضور دو شاهد اجرا و مکتوب کرده است. اینک در محکمه برای اثبات طلاق به دو شاهد عدل ممضی طلاق دسترسی نمی‌باشد:

1. آیا اگر فقط مجری طلاق حاضر به ادای گواهی باشد، طلاق ثابت می‌شود؟

ج. شهادت مجری طلاق به تنهایی کافی نیست. بلی، چنانچه به انضمام قرائن موجب حصول علم شود برای قاضی کافی است. والله العالم

2. آیا با شهادت مجری طلاق به انضمام شهادت فرد دیگری (غیر از دو فرد ممضی طلاق) که شاهد اجرای صیغه طلاق بوده است طلاق ثابت می‌شود؟

ج. در مورد سؤال، شهادت موقع طلاق به این صورت که من به‌عنوان وکیل ایقاع طلاق نموده‌ام شهادت بر فعل خود است و به‌عنوان شاهد قبول نیست. بلی، چنانچه اسمی از وکالت خود در ایقاع طلاق نبرد بلکه فقط شهادت به وقوع طلاق بدهد به انضمام شاهد دیگر طلاق ثابت می‌شود. والله العالم

 

س696. فقه و قانون، مخدوم بودن (برای مدعی) را یکی از موارد جرح شهود (از طرف منکر) شمارش نموده و حتی در قانون یکی از موارد رد قاضی همین است.

با چنین فرض یاد شده، آیا می‌توان معاون، جانشین و مسئول دفتر بودن را برای مدعی از مصادیق جرح و رد برای منکر دانست؟

خصوصاً در تشکیلات غیر دولتی که کلیه عناوین یاد شده با تأیید و تکذیب مدیر یا مسئول موجود می‌شود و یا معدوم می‌گردد. این عناوین نیز یکی از دلایل افزایش حقوق و بعضی از امتیازات دیگر می‌باشد و مضافاً عدم شهادت را بعضاً در چنین فرضی باید یکی از دلایل اخراج با عنوان عدم اطاعت دانست. حکم شرعی را بیان فرمایید؟

ج. در فرض سؤال بعید نیست که در هر جا استخدام شاهد و عزل او با مشهودله باشد، شهادت شاهد قبول نباشد. والله العالم

نويسنده: 
کليد واژه: