وریز وجوهات
یکی از وقایع مهمّی که در ماه مبارک رمضان اتّفاق افتاد، غزوه‌ی بدر بود که بنا به نقلی در هفدهم این ماه در سال دوّم هجرت، به وقوع پیوست.(1) يكي از پيروزي‌هاي بسيار چشمگير و با عظمت و اهميّت تاريخ اسلام، پيروزي مسلمانان در زير پرچم توحيد و فرماندهي...
جمعه: 2 / 04 / 1396 ( )

تعاریف و موجبات قصاص عضو

س365. لطفاً بفرمایید:

1. اگر فردی دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن و به قصد قتل به‌ظاهر بکشد، ولی بعداً علایم حیاتی ظهور پیدا کند و مهدورالدم بودن وی نیز به‌حکم دادگاه ثابت شود، آیا شخص مذکور (مهدور‌الدم) نسبت به ضرب و جرح وارد شده بر او می‌تواند قصاص ضارب را بخواهد؟

2. آیا شخص می‌تواند به اعتقاد مهدورالدم بودن دیگری را ضرب و جرح کند و در صورت ضرب و جرح، آیا ضمانی متوجه شخص ضارب یا جارح می‌باشد؟

ج1و2. موارد مهدورالدم مختلف است؛ در بعضی از موارد مانند (نَعُوذُ بِاللَّهِ) سبّ پیغمبر اکرم(ص) کشتن مهدورالدم محتاج به اذن حاکم شرع نیست. در این فرض، ضرب و جرح مورد سؤال دیه و قصاص ندارد ولی اگر موردی باشد که کشتن او باید به نظر حاکم شرع جامع الشرایط باشد مانند مورد لواط و زنای محصن در این صورت اگر اقدام به قتل به دستور حاکم شرع بوده، ضرب و جرح مذکور دیه و قصاص ندارد و اگر بدون دستور و نظر حاکم شرع جامع الشرایط باشد، دیه دارد. والله العالم

س366. هرگاه در جنایت بر اطراف، بدون اذن مجنی‌علیه، جانی را فضولتاً قصاص كنند:

 

1. آیا حقّ مجنی‌علیه به دیه منتقل می‌شود؟ در صورت انتقال به دیه، ضامن دیه چه كسی است؟

ج. حقّ مجنی‌علیه به دیه منتقل نمی‌شود، لكن كسی كه جانی را بدون اجازه قصاص كرده، باید قصاص شود. والله العالم

2. آیا برای جانی نسبت به كسی كه او را بدون اذن مجنی‌علیه قصاص نموده است، حقّ قصاص یا دیه ثابت است؟

ج. بلی، جانی می‌تواند او را قصاص كند. والله العالم

3. اگر مجنی‌علیه كار فضولی فضول را اجازه كند، آیا اجازه وی سبب سقوط قصاص و یا دیه از فضول خواهد بود؟

ج. این اجازه، كاشف از گذشتن از حقّ خودش است و ظاهراً موجب سقوط قصاص از فضول نیست. والله العالم

س367. لطفاً حکم پیوند عضو قصاص شده را بفرمایید؟ و همچنین عضو قصاص شده را با توجه به اینکه باید تمام اعضا با هم دفن شوند، چگونه دفن می‌کنند؟

ج. عضو قصاص شده باید دفن شود و عدم جواز پیوند عضو مقطوع محلّ تأمل است. والله العالم

موضوع: