وریز وجوهات
  ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن السبط الاكبر الامام ابي محمد الحسن المجتبي عليه‌الصلوة و السلام یكي از اعاظم ذرّيه‌ی رسول و فرزندان مرتضي و بتول صلوات الله عليهم‌ اجمعين و از شخصيت‎ها و معاريف علماي اهل‎بيت و...
پنجشنبه: 22/آذر/1397 (الخميس: 4/ربيع الثاني/1440)

قوادی

س120. اگر کسی پسران یا دختران نابالغ را برای زنا یا لواط جمع کند، آیا حدّ بر او جاری می‌گردد؟

ج. بلی، حدّ قیادت دارد. والله العالم

س121. آیا وحدت قصد بین قوّاد و طرفین برای زنا یا لواط لازم است؟

ج. اگر منظور از وحدت قصد این است که اگر قیادت قوّاد به منظور وطی در قبل بوده ولی زانی وطی در دبر انجام داده، جواب این است که بلی، حدّ قوّاد را دارد و اگر منظور چیز دیگری است مرقوم دارید تا جواب مقتضی داده شود. والله العالم

 

س122. اگر پس از اینکه واسطه طرفین را به یکدیگر مرتبط نمود یکی از آنها پشیمان شود امّا ـ العیاذ بالله تعالی ـ عمل زنا یا لواط به عنف صورت گیرد، آیا قوّادی محقّق شده است؟

ج. ظاهراً محقّق شده است. والله العالم

س123. اگر فردی دو یا چند نفر را برای روابط نامشروع در حدّ تقبیل و مضاجعه و... جمع نماید ولی وضع به طوری باشد که نوعاً و معمولا ً نتیجه کار او زنا یا لواط می‌شود، آیا قوّادی محقّق می‌شود؟

ج. بلی، محقّق می‌شود. والله العالم

س124. چنانچه کسی اجنبی و اجنبیه را به قصد انجام عمل زنا جمع کرده است و لکن عمل زنا محقّق نشده است، آیا بر آن شخص حدّ قوّادی جاری می‌شود یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، حدّ قوّادی جاری نمی‌شود. والله العالم

1. آیا بر جمع و مرتبط نمودن افراد نابالغ برای زنا یا لواط شرعاً قوّادی صدق کرده و حدّ قوادی بر چنین شخصی جاری می‌شود؟

2. در صورت جاری نشدن حدّ قوّادی، آیا چنین فردی مستحقّ تعزیر می‌باشد؟

ج1و2. بلی، صدق می‌کند و حدّ دارد و رسیدگی و اجرای حدّ با مجتهد جامع‌ الشرایط است. والله العالم

س125. با توجه به اینکه برای مرد 75 ضربه شلّاق و تبعید از محلّ مجازات، حدّ قوّادی می‌باشد، در صورتی که محلّ قوّادی و زادگاه محل سکونت قوّاد

 

متفاوت باشد، آیا قوّاد محکوم به تبعید از محلّ قوّادی می‌گردد یا تبعید از محلّ سکونت یا تبعید از زادگاه (محلّ تولد)؟

ج. منظور، تبعید از محلّ قیادت است. والله العالم

س126. اگر قوّاد محکوم به تبعید از محلّ قوّادی باشد، آیا اقامت اجباری وی در محلّ سکونت یا زادگاهش مشروع است؟ (خصوصاً اگر این امر موجب اصلاح وی یا مانع از ارتکاب مجدّد جرم گردد).

ج. آنچه در مورد قوّاد زاید بر هفتاد و پنج تازیانه وارد است، تبعید از محلّ قیادت است و امّا اقامت اجباری در محلّی وارد نشده است. والله العالم

س127. اگر قوّاد محکوم به تبعید از محلّ سکونت یا تبعید از زادگاه باشد، آیا تبعید وی به محلّ قوّادی جایز است؟ علی ای حال قوّاد به کدام مکان‌ها نباید تبعید شود؟

ج. اشاره شد که منظور، تبعید از محلّ قیادت است. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: