وریز وجوهات
بحر عرفان عید میلاد امام عسکری است آن که شمس آسمانِ سروری است   آنکه بعد از حضرت هادی به حق متکی بر متّکای رهبری است   نام نیکویش حَسن، خُلقش حَسن پای تا سر حُسن و نیکو منظری است   الامام بن الامام بن...
يكشنبه: 17/آذر/1398 (الأحد: 10/ربيع الثاني/1441)

* رعایت حقوق همگان

براي همه‌ مؤمنان و مؤمنات، برادر يا خواهري غم‌خوار و مهربان باشد، و حقوق همگان، مخصوصاً حق پدر و مادر، و اساتيد و علما را رعايت كند، و كوتاه سخن آنكه خود را به اخلاق كريمه اسلامي ‌آراسته سازد، و در نيكي به خلق، و قضاي حوائج مردم، اهتمام نمايد.

نويسنده: