وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم «إنّا لله و إنّا إلیه راجعون» رحلت آیة الله زاده معظّمِ مرجع عالیقدر مرحوم آیة الله العظمی آقای حاج سید احمد خوانساری قدّس سره حجة الإسلام و المسلمین آقای حاج سید جعفر خوانساری ره صهر مکرّم مرجع عالیقدر مرحوم آیة الله...
دوشنبه: 19/آذر/1397 (الاثنين: 1/ربيع الثاني/1440)

* قانون شرع حافظ نظام خانواده

البتّه در نظامات شرعي، براي اينكه اگر در بين زن‌ها و شوهرها، افرادي پيدا شدند كه به‌واسطه بعضي جهات و عذرهاي ناصحيح يا بهانه‎هاي غلط به اين اتّحاد و يگانگي نرسيدند، قانون بر آنها حاكم شود و آنها را منظّم سازد، براي هر يك از زن و شوهر نسبت به هم حقوقي مقرّر شده است كه برحسب آن، نظام خانواده و زوجيّت باز هم محفوظ بماند و در سايه اين حقوق و قانون با هم همزيستي داشته باشند؛ برحسب اين حقوق، هيچ زن و مردي موظّف نيستند كه از گذشته‎هاي خوب و بد و سوابق زندگي خود يكديگر را مطّلع سازند، بايد هرچه مي‎گويند و عمل مي‎كنند، همه موجب قوّت اتّحاد و خوش‎بيني آنها به يكديگر باشد.

نويسنده: