وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم ایام شهادت ام الائمه النقباء، حجه الله الکبری، بقیه النبوه و ثمره الرساله، سیده نساء العالمین، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء و دوستداران و خادمان...
يكشنبه: 29/بهم/1396 (الأحد: 2/جمادى الآخر/1439)

* هر عضوی ایمان مخصوص به خود دارد

برحسب بعض روايات معتبر، ايمان هر عضو وظيفه‌اي است که شخص به مناسبت آن عضو به عهده دارد،[1] مثلاً ايمان زبان، راستگویي و همان اقرار به شهادتين و عقايد حقّه و خواندن نماز و دعا و قرائت قرآن و سخن حق ‌گفتن و ترک غيبت و سخن‌چيني و پرهيز از شهادت دروغ و تهمت و افترا به مردم و افشای اسرار و عيوب پنهان بندگان خدا و تکاليف ديگر است.

ايمان دست، دستگيري از مردم، نوشتن قرآن و احاديث شريفه و سخنان سودمند، و دفاع از جان خود و ناموس و اسلام و جامعه، و ترک دزدي و آزار مردم و وظايف ديگر است.

همچنين چشم، وظيفه ايماني‌اش، نظر نکردن به حرام و نظر به قرآن مجيد و نظر به صورت عالم و صورت مؤمن و نظر عبرت به دنيا و مناظر؛ و همچنين گوش، وظيفه‌اش شنيدن آيات و احکام و مواعظ و پرهيز از شنيدن غيبت و غنا و صداي آلات لهو، از قبيل تار؛ و همچنين همه اعضا هر کدام، ايمانشان عمل به وظايف و تکاليفي است که يا به صورت واجب، انجام آنها خواسته شده و يا به صورت حرام، ترک آنها را خدا خواسته است.

ايمان در همه اعضا به اين صورت پراکنده است و مراتب ايمان مردم به‌حسب اين اعمال متفاوت است.

 

ايمان در بعضي از مردم، همه اعضايشان را مسخّر کرده، و بعضي به‌واسطه ضعف اصل ايمانشان نتوانسته‌اند بعضی از اعضايشان را به ايمان برسانند، مثلاً با دست به مال مردم خيانت نمي‌کنند، ولي با چشم به نامحرم نگاه مي‌کنند؛ از غيبت پرهيز مي‌نمايند، ولي از موسيقي و غنا اجتناب نمي‌کنند.

اين تفاوت‌ها به‌واسطه تفاوت مراتب ايمان است چنان‌که از بعض روايات استفاده مي‌شود: ايمان بر هفت سهم است؛ بعضي يک سهم، بعضي دو سهم و بعضي بيشتر است و بعضي داراي تمام هفت سهم مي‌باشند.[2]

از خداوند متعال مي‌خواهيم به ما توفيق تحصيل ايمان کامل عطا فرمايد.

 

 

[1]. کلینی، الکافی، ج2، ص33 – 39؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص164- 167.

[2]. کلینی، الکافی، ج2، ص42؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص160، 164.

موضوع: 
نويسنده: