رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

اهمّیّت توجه به آثار علمای سلف درباره حدیث غدیر

حدیث غدیر آن‌قدر مهمّ و باعظمت است كه پیرامون آن كتاب‌های زیادی توسّط بزرگان نوشته شده است.

اكنون هم باید شیعه و به‌خصوص حوزه، به کتب و آثار علمای گذشته توجه زیادی داشته باشد و طلاب مطالعات کافی و وافی در این كتب داشته باشند تا بتوانند پاسخ‌گوی شبهات باشند.

موضوع: 
نويسنده: