رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

معجزه رسول ‌الله(ص)

این خطبه از کلمات معجزنظام حضرت ختمی‌مرتبت رسول اعظم(ص) است که هر اهل ادب، بینش و معرفت از آن بهره‌مند می‌شود، اگر‌چه سال‌های بسیار در معارف حقیقی درس خوانده باشد و به مراتب بلند رسیده باشد، و می‌فهمد که جز مثل شخص آن حضرت که خداوند او را به: ﴿وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى  *   إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحى﴾[1] ستوده است کسی را توانایی چنین منطق، گفتار و بیان حقایق و اسراری نیست.

خود خطبه بر اعتبار و وحیانیت آن شهادت می‌دهد و مکتب عالی اسلام را در رشته‌های معارف عالیه، حقایق سماویه و هدایت‌های معنویه شرح می‌دهد.

 

[1]. نجم، 4 ـ 3. «و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید؛ آنچه می گوید چیزی جز  وحی که بر او نازل شده نیست».

موضوع: 
نويسنده: