رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

عجز همگان از معرفت امام علی(ع)

یک هزار و چهار صد سال است پیرامون شخصیت جامع ‌الاطراف آن حضرت، نوابغ عالم علم، نخبگان و فرزانگان کم‌نظیر از مسلمان و دیگران سخن گفته و هزارها کتاب و رساله پیرامون ابعاد وجودی او، فضایل، مناقب، مکارم اخلاق و صفات الهی او گفته و نوشته‌اند و هنوز هم آگاهان خود را در این دریای بی‌کرانه به ساحلی نزدیک نمی‌بینند و مانند مسافرانی که در فضا در پرواز باشند هرچه پرواز می‌کنند پایانی برای سفر خود نمی‌یابند.

موضوع: 
نويسنده: