رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 9/خرد/1402 (الثلاثاء: 10/ذو القعدة/1444)

مغلوب ظواهر مادّی نشوید.

برادران مسلمان و خواهران مسلمان!

باز هم متذکّر می‌شوم هویّت اسلامی خود را حفظ کنید، شخصیّت اسلامی خویش را عزیز و گرامی بدارید. آداب اسلام، سنّت‌های اسلامی، احکام اسلام، حجاب اسلام و تمامی شعائر اسلام را در هر کجا هستید احترام کنید و مقهور و مغلوب ظواهر مادّی جوامعی‌ که از مدنیّت انسانی بی‌بهره‌اند نشوید. نگذارید رنگ اسلامی جامعه و
صبغة الله شیعه، کم‌رنگ شود.

موضوع: 
نويسنده: