رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

تجلیل از غدیر، زمینه افزایش معارف ولایی

امید آنکه این برنامه‎ها، جشن‌ها و این خدمات و زحمات عزیزان و جوانان مخلص در برگزاری دهه غدیر، همگان را به معارف ولایی بیش‌ازپیش آشنا سازد و موجب جلب توجّهات عالیه حضرت
بقیة ‌الله (ارواح العالمین له الفداء) گردد.

 

موضوع: 
نويسنده: