وریز وجوهات
در ميان تكاليف و فرايض اخلاقى، كم تكليفى مانند امر به معروف و نهى از منكر مؤثر در اصلاح امم و تكامل طوايف است. زنده ترين ملّت ها آن ملّتى است كه موقعيت امر به معروف و نهى از منكر در ميان آنها محفوظ‌تر و محترم تر باشد. ميزان رشد و بلوغ هر طايفه از...
جمعه: 24/ارد/1400 (الجمعة: 2/شوال/1442)

نامي به بلنداي تاريخ

آن شب و آن روز در بستر زمان بسيار كوتاه بود و به‌سرعت گذشت، امّا آن صبر، پايداري و استقامت بر تصميم در هر ثانيه‌اي از آن شب و روز تنها از كساني مانند آن نخبگان فضيلت و شخصيت، قابل ظهور و صدور است.

 

گوارا باد بر آنان رضاي خدا و رضاي رسول خدا(ص) و رضاي اميرالمؤمنين‌(علیه‌السلام) و رضاي فاطمة زهرا(علیها‌السلام) و رضاي امام مجتبي‌(علیه‌السلام) و رضاي آقا و مولايشان حسين(علیه‌السلام).

همة جهات مادّي آنها ـ كه عاقبت هم از ميان مي‌رود ـ در آن معركه از بين رفت، امّا فضيلت، معنويّت و نام بلند آنها باقي ماند و اگرچه دشمن بر آن ابدان طيّبه چيره شد امّا هرچه كرد نتوانست بر مكارم اخلاق، حرّيت، ايمان، اصطبار و موضع ضد‌ ظلم و استضعاف آنها مسلّط شود.

قَدْ غَيَّرَ الطَّعْنُ مِنْهُمْ كُلَّ جَارِحَةٍ
 

 

إِلَّا الْمَــكَارِمَ فِي أَمْنٍ مِنَ الْغِيْرِ[1]
 

 

خدايا! ما آنها را دوست مي‌داريم و به كار آنها راضي و خشنوديم و مواضع آنها را مي‌ستاييم؛ ما را در زمرة آنان و دوستانشان مقرّر فرما.

 

[1]. ازري، دیوان، ص301. طعن نيزه‌ها همه جوارح آنها را تغيير داد جز اخلاق پسندیدة آنان كه از هر تغييري در امان است.

موضوع: 
نويسنده: