رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

نامی به بلندای تاریخ

آن شب و آن روز در بستر زمان بسیار كوتاه بود و به‌سرعت گذشت، امّا آن صبر، پایداری و استقامت بر تصمیم در هر ثانیه‌ای از آن شب و روز تنها از كسانی مانند آن نخبگان فضیلت و شخصیت، قابل ظهور و صدور است.

 

گوارا باد بر آنان رضای خدا و رضای رسول خدا(ص) و رضای امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) و رضای فاطمة زهرا(علیها‌السلام) و رضای امام مجتبی‌(علیه‌السلام) و رضای آقا و مولایشان حسین(علیه‌السلام).

همة جهات مادّی آنها ـ كه عاقبت هم از میان می‌رود ـ در آن معركه از بین رفت، امّا فضیلت، معنویّت و نام بلند آنها باقی ماند و اگرچه دشمن بر آن ابدان طیّبه چیره شد امّا هرچه كرد نتوانست بر مكارم اخلاق، حرّیت، ایمان، اصطبار و موضع ضد‌ ظلم و استضعاف آنها مسلّط شود.

قَدْ غَیَّرَ الطَّعْنُ مِنْهُمْ كُلَّ جَارِحَةٍ
 

 

إِلَّا الْمَــكَارِمَ فِی أَمْنٍ مِنَ الْغِیْرِ[1]
 

 

خدایا! ما آنها را دوست می‌داریم و به كار آنها راضی و خشنودیم و مواضع آنها را می‌ستاییم؛ ما را در زمرة آنان و دوستانشان مقرّر فرما.

 

[1]. ازری، دیوان، ص301. طعن نیزه‌ها همه جوارح آنها را تغییر داد جز اخلاق پسندیدة آنان كه از هر تغییری در امان است.

موضوع: 
نويسنده: